Ubezpieczenie KL

Ubezpieczenie KL

Czym jest “Ka-Elka”? Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia są obciążenia wywołane koniecznością udzielenia pomocy medycznej, na które narażony może być ubezpieczony w trakcie przebywania poza krajem.…