EKUZ - informator

EKUZ - informator

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ), to bezpłatnie wydawana przez NFZ karta, zapewniająca dostęp do usług medycznych państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w…