Pełnym autem bezpiecznie na urlop

 1. FUKO
 2. Ubezpieczenia
 3. Turystyczne
 4. Ubezpieczenie bagażu w samochodzie

Na pewno spakowaliśmy sporą część naszej garderoby, sprzęt sportowy, aparat fotograficzny, kamerę, czy laptopa. Utrata tego bagażu najczęściej oznacza koniec naszego urlopu i niemałe straty finansowe. Aby pomóc sobie w takich sytuacjach wystarczy odpowiednio wcześniej wykupić ubezpieczenie turystyczne bagażu zostawionego w samochodzie. Taka polisa to dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego. Zachęcamy do porównywania ofert różnych towarzystw, choćby za pomocą naszego kalkulatora z możliwością zakupu online.

Skrót artykułu:

 • Nie przepłacaj i dobre ubezpieczenie bagażu zostawionego w samochodzie kup w internecie – skorzystaj z naszego kalkulatora.
 • Porównując ubezpieczenia czytaj dokładnie w OWU:
  • co ubezpieczyciel rozumie przez pojęcie bagażu podróżnego,
  • zwróć uwagę, na jakiej zasadzie towarzystwo liczy zwrot kosztów,
  • sprawdź jego zakres.
 • Aby mieć pewność, że otrzymasz odszkodowanie:
  • zawsze parkuj autem na strzeżonych parkingach,
  • niezwłocznie skontaktuj się z policją i dopilnuj aby wszystkiej skradzione przedmioty zostały spisane,
  • jeżeli w bagażniku przewozisz dzieła sztuki, biżuterię, gotówkę lub karty płatnicze – musisz je ubezpieczyć od kradzieży indywidualnie.
Kup ubezpieczenie

pełen bagażnikJadąc na wakacje autem pamiętamy o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej dla nas samych oraz kupujemy OC dla naszego samochodu. Nie zapomnijmy jednak również o wykupieniu ubezpieczenia dla naszego bagażu pozostawionego w samochodzie, który tak samo jak my podczas podróży jest narażony na wszelkiego rodzaju nieprzewidziane sytuacje takie jak np. kradzież, czy wypadek drogowy. Ubezpieczenie bagażu jest ubezpieczeniem dodatkowym i zazwyczaj towarzystwa oferują nam dokupienie go do polisy kosztów leczenia i assistance (czasem na promocyjnych warunkach – nawet za kilka złotych). Dobrego ubezpieczenia bagażu szukajmy w Internecie. W jednym miejscu, nie wychodząc z domu, możemy łatwo i szybko porównać oferty kilku lub kilkunastu towarzystw. Rekomendujemy skorzystanie z naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

Czym dla ubezpieczyciela jest bagaż pozostawiony w aucie?

Spróbujmy ustalić czym według towarzystwa ubezpieczeniowego ów bagaż jest. W większości przypadków bagaż podróżny to przedmioty osobistego użytku zabierane w podróż (odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, itp.), sprzęt sportowy, podręczny bagaż elektroniczny (czyli np. laptop, aparat fotograficzny). Każdy ubezpieczyciel ma jednak swoją, bardzo precyzyjną, definicję tego pojęcia. Znajdziemy ją w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pamiętajmy więc aby zawsze się z nimi zapoznać.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia bagażu?

Wybierając konkretne ubezpieczenie należy pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach.
Po pierwsze– należy zwrócić uwagę, czy dane towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie pomniejszone o stopień amortyzacji, czy też ubezpieczy nasz bagaż na wartość odtworzeniową lub nową.
Po drugie – zakres. Tu także należy odnieść się do OWU. Zazwyczaj bagaż objęty jest ochroną na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek:

 • zdarzeń losowych, tj. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, szkód wodociągowych, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu wulkanu, itp.,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi zdarzeniami losowymi,
 • udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
 • nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zostaniesz pozbawiony możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu.

Wyłączenia odpowiedzialności

Aby w razie kradzieży bagażu zostawionego w samochodzie móc skorzystać z wykupionego ubezpieczenia musimy pamiętać o kilku rzeczach. Ubezpieczyciel prawie zawsze wypłaci nam odszkodowanie za kradzież naszego bagażu pozostawionego w aucie kiedy będziemy mieć dokument potwierdzający pozostawienie samochodu na strzeżonym parkingu oraz pisemne potwierdzenie niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na policję wraz z dokładnym wykazem skradzionych rzeczy. Jeżeli włamanie nastąpiło przy wykorzystaniu dorobionych kluczy lub np. jedna ze ścian bagażnika została wykonana z nietrwałego materiału lub gdy bagażnik nie był zabezpieczony w odpowiedni zamek – nasze szanse na odszkodowanie także są bliskie zeru. Jeżeli w naszym bagażu znajdują się dzieła sztuki, wyroby ze złota i srebra czy np. karty płatnicze – również nie otrzymamy odszkodowania (rzeczy o takiej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie).

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej wyłączają również z zakresu odpowiedzialności:

 • szkody, których wartość nie przekracza pewnej ustalonej kwoty lub które zostały wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny lub osób, za które ponosi odpowiedzialność,
 • szkody będące następstwem zwykłego zużycia, zniszczenia, utraty wartości rzeczy ubezpieczonej, a także jej samozapalenia, samozepsucia, wycieku lub potłuczenia,
 • powstałe wskutek zamieszek, rozruchów, bójek oraz aktów terroryzmu.

Pamiętajmy aby kupując ubezpieczenie dla siebie i auta nie zapomnieć o bagażu zostawionym w aucie. W jednej chwili możemy stracić szansę na udany urlop i tym samym narazić siebie i swoich bliskich na znaczne straty finansowe. A aby mieć pewność, czy wszystkie rzeczy, które zabieramy ze sobą w podróż będą objęte ochroną wykupionego przez nas ubezpieczenia – zapoznajmy się z OWU oraz porównujmy polisy.

5/5 - (1 vote)