Ubezpieczenia Narciarskie

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Zachęcam do dokładnego przeczytania tego artykułu, poniewaz odpowiedni wybór ubezpiecznenia narciarskiego, szczególnie przy wyjeździe zagranicznym ma o wiele większy priorytet niż inne polisy turystyczne. Dlaczego tak sądzę? Statystyki wprost wskazują, że ilość wypadków przy tego typu zimowej aktywności jest wyższa niż podczas letnich wakacji. Raport za sezon 2015/2016 przygotowany przez Austriackie Kuratorium Bezpieczeństwa Alpejskiego 1 mówi, że najwięcej urazów na stoku spowodowanych jest nadmierną prędkością. Problemem są też lawiny ale co ciekawe nie są one najgroźniejszym zabójcą na stokach. Okazało się nim… serce czyli problemy z układem krążenia.

Jak się zatem zabezpieczyć przed tego typu wypadkami? Jakie ubezpieczenie narciarskie wybrać, gdzie je kupić online i na co zwrócić uwagę przed zakupem? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym tekście. Jeżeli z jakiejś przyczyny nie chcesz się zagłębiać w ten artykuł, poniżej znajdziesz tabelę przedstawiającą moim zdaniem minimalny zakres ochrony, który powinien znaleźć się w dobrym ubezpieczeniu na stok. Skorzystaj z niej podczas zakupu.

Koszty Leczenia 50 000 EUR
– transport medyczny w tym do Polski – do pełnej wartość KL
OC narciarskie 50 000 EUR
NNW na stoku 10 000 EUR
Uwzględnij ryzyka
 • ubezpieczenie nart – Sprawdź czy obejmuje też dodatkowe wyposażenie
 • akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
 • akcja poszukiwawcza

Dlaczego EKUZ to za mało?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez ZUS nie jest alternatywą dla polisy turystycznej. Różnica jest znaczna i musisz mieć jej świadomość – w przeciwnym razie możesz sporo zapłacić. Karta EKUZ gwarantuje pomoc medyczną w nagłych wypadkach na zasadach takich, jakie ponoszą obywatele danego kraju. Jest to zatem leczenie w placówkach państwowych, ze wszystkimi niedogodnościami z tym związanymi. Czasem może być to częściowa odpłatność a czasem będziesz musiał pokryć rachunek z własnej kieszeni a dopiero potem ubiegać się o zwrot. Tak jest na przykład we Francji.

Wybrane oferty ubezpieczeń narciarskich

AXA
440 430zł
KL
17 617zł
NNW
220 215zł
OC
1 762zł
Bagaż
Europa
200 000zł
KL
25 000zł
NNW
200 000zł
OC
2 000zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
PZU Wojażer
250 000zł
KL
100 000zł
NNW
200 000zł
OC
5 000zł
Bagaż
Elvia
50 000zł
KL
10 000zł
NNW
50 000zł
OC
500zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

wzór EKUZChoć przed wyjazdem warto wyrobić kartę EKUZ, absolutnie nie można zapomnieć o ubezpieczeniu narciarskim, ponieważ obie ochrony się uzupełniają. EKUZ nie ochroni twojego portfela podczas potrzeby akcji ratunkowej, transporcie do szpitala, wypadku na stoku z Twojej winy czy utraty bagażu. Tak samo, jedynie prywatne ubezpieczenie narciarskie zwróci koszty leczenia w prywatnych placówkach medycznych a tych za granicą jest dużo. Z oczywistych względów często prowadzą opiekę na wyższym poziomie od placówek państwowych. Więcej na ten temat przeczytasz w innym naszym artykule, w całości poświęconym tematowi EKUZ na nartach.

Zakres i sumy ubezpieczeń dobrego ubezpieczenia narciarskiego za granicę

Artykuł ten skupia się na potrzebach związanych z najczęstszym kierunku wyjazdów narciarskich, czyli europejskich stokach. Prześledźmy zatem, jakie zdarzenia mogą podczas takiej ochrony ubezpieczeniowej wystąpić i w jakim zakresie uwzględnić je w kupowanej polisie.

Ile mogą wynieść koszty leczenia oraz następstw wypadków?

Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może nas spotkać podczas zwyczajnego wyjazdu na narty czy na snowboard. Ceny kosztów ewentualnego leczenia mogą nas mocno zaskoczyć, zwłaszcza gdy wykraczają poza podstawowy zakres usług. Już sam pobyt w szpitalu w Austrii czy nawet pobliskich Czechach wiąże się ze słonym rachunkiem a co dopiero powiedzieć o koszcie dodatkowych środków ratunkowych jak górska akcja poszukiwawcza czy helikopter ratunkowy.

Z tego względu w mojej ocenie minimalną kwotą kosztów leczenia, jaką powinno pokrywać dobre ubezpieczenie narciarskie jest 50 000 euro lub równowartość w złotówkach. Niższa kwota może być niewystarczająca do pokrycia ewentualnych wydatków, ponieważ składają się na nie nie tylko bezpośrednie koszty leczenia ale również takie elementy jak na przykład transport medyczny do kraju (nazywany przez ubezpieczycieli repatriacją), zwrot kosztu leków czy pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu.

Osobną kategorią ubezpieczeniową są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) czyli odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Tutaj odpowiednia kwota jest oczywiście dyskusyjna. Ja przyjąłem 10 000 euro ponieważ zazwyczaj taką ochronę oferują ‘w standardzie’ w swoich pakietach towarzystwa ubezpieczeniowe.

Akcja ratunkowa oraz poszukiwawcza

W Polsce wszystkie akcje ratunkowe podejmowane przez GOPR i TOPR finansowane są ze środków publicznych. Tymczasem w wielu krajach europejskich koszty ratownictwa górskiego trzeba pokryć samodzielnie, co jest sporym wydatkiem, zwłaszcza jeśli w akcji bierze udział śmigłowiec. Krajami takimi są Austria, Słowacja, Włochy, Francja, Szwajcaria i Niemcy czyli najpopularniejsze destynacje dla zapalonych narciarzy.

helikopter ratunkowyW Austrii przelot helikopterem ratunkowym z rejonów narciarskich do do szpitali to koszt nawet 4 000 euro, natomiast we Francji połowę tej sumy wart jest sam jego start2. Są to kwoty, których nie refunduje nam ZUS w ramach EKUZ. Powinny one zatem w całości być pokryte z dodatkowego ubezpieczenia. Upewnij się, że ryzyko akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca oraz akcji poszukiwawczej jest uwzględnione w polisie w kosztach leczenia i assistance oraz że suma gwarantowana na ten cel jest odpowiednia. W mojej ocenie powinno być to nie mniej niż 10 000 euro.

Doceń OC narciarskie

Bardzo ważnym lecz niedocenianym elementem ubezpieczenia narciarskiego jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Przypadki kolizji czy zajechania drogi na stoku są bardzo częste. OC to dodatkowa ochrona gdy staniesz się sprawcą wypadku, w wyniku którego poszkodowane zostaną inne osoby. Pokrywa ono koszty leczenia oraz przyszłą rehabilitację osoby poszkodowanej.

Dostaniesz zwrot kosztów również gdy zniszczysz komuś sprzęt narciarski, który przecież do najtańszych nie należy lub.. drogi kombinezon narciarski z najnowszej włoskiej kolekcji. Zatem, czy stać Cię na to aby nie ubezpieczyć się od tego ryzyka i pokryć koszty z własnej kieszeni?

Kiedy będziesz sprawcą szkody pamiętaj aby sporządzić oświadczenie ustalające jej okoliczności, znaleźć świadków zdarzenia i w określonym terminie (wskazanym w OWU) przekazać ubezpieczycielowi informację o jego zaistnieniu.

Ubezpieczenie bagażu i nart

Przed wyjazdem dobrze jest zabezpieczyć także nasz sprzęt sportowy który jest tak samo narażony na uszkodzenie na stoku, jak nasze ciało. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę bagażu i sprzętu sportowego na wypadek zniszczenia oraz kradzieży czy zagubienia. Jednak każdy z tych elementów może podlegać dodatkowym restrykcjom. Popularnym przykładem jest limit wartości pojedynczej utraconej rzeczy lub wprowadzenie maksymalnej wartość elektroniki czy sprzętu sportowego. W ofercie AXA wartość jednej sztuki bagażu może wynieść maksymalnie 50% sumy ubezpieczenia bagażu3.

uwaga na kamieniePrzy wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel może wycenić utracony sprzęt różnymi metodami. Najczęściej jest to wycena według wartości rzeczywistej czyli aktualnej ceny na rynku z uwzględnieniem zużycia sprzętu lub wycena według wartości odtworzeniowej. Za odszkodowanie liczone zgodnie z tą drugą metodą odkupić możemy nowy sprzęt o tych samych parametrach, co utracony. Szukaj zatem ofert ubezpieczenia narciarskiego z wyceną sprzętu według wartości odtworzeniowej. Informacje takie znajdziesz oczywiście w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia czyli dokumencie który sprzedawca ma obowiązek przedstawić tobie przed dokonaniem zakupu. Wykupując polisę, sprawdź również co ubezpieczyciel rozumie pod hasłem sprzęt narciarski, czy należą do niego również kask, gogle i kombinezon. więcej na temat ubezpieczenia sprzętu narciarskiego przeczytasz tutaj.

Dodatkowe, warte uwzględnienia zakresy ochrony

Jest pewne dodatkowe ochrony, który dobre ubezpieczenie narciarskie online może, ale nie musi uwzględniać. Każdy dodatkowy element wpływa na cenę polisy, zatem warto zastanowić sie z którego z nich będziemy korzystać a który jest nam zbędny. W przeciwności do poprzednich, są to elementy na których można przyoszczędzić – choć nie zawsze warto.

Pierwszym z nich jest zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski w razie zachorowania lub wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku zamknięcia tras narciarskich. Prawda, że ciekawa opcja? Dla przykładu ELVIA czyli Mondial Assistance w swojej ofercie SKI zwraca w takim przypadku do 150 €:

Centrum operacyjne pokrywa koszt świadczenia w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych w wysokości 15 euro za każdy pełny dzień zamknięcia tras do łącznej kwoty 150 euro.4

Drugim elementem ochrony, który można brać pod uwagę jest wystąpienie i zaostrzenie chorób przewlekłych. Oczywiście wybór takiej ochrony zależny powinien być od Twojego samopoczucia, wieku i stanu zdrowia.

Czasami skorzystać możesz również z dodatkowej ochrony gotówki podczas jej wypłaty z bankomatu. Kurorty narciarskie to raj dla złodziei i ze względu na wysoki tłok narażone są na tego typu przestępstwa. Jeżeli więc nie płacisz zawsze kartą, nie posiadasz konta walutowego w euro lub z innych przyczyn używasz gotówki – taki dodatkowy zakres ochrony może być wart rozważenia.

Wykluczenia i czas karencji czyli na co zwrócić uwagę czytając OWU

Istnieje istotny element na który należy zwrócić uwage kupująć ubezpieczenie na kilka dni przed wyjazdem – o czas karencji. Jest to okres od dnia zakupu od którego obowiązuje ubezpieczenie. Jeżeli zbyt późno zostanie zawarte ubezpieczenie, będziemy mogli z niego korzystać ale prawdopodobnie w niepełnym zakresie. Dla przykładu w umowie może znaleźć się zapis, że pełne świadczenie usług następuje dopiero po tygodniu od zawarcia umowy czyli (zazwyczaj) momentu opłacenia polisy.

Następna kategorią na którą warto zwrócić uwagę są wyłączenia odpowiedzialności. Jest to część Ogólnych Warunków Ubezpieczenia którą koniecznie należy przeczytać. Towarzystwa wymieniają w niej sytuacje, w których ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. W przypadku wyjazdu na narty do najczęstszych należy sytuacja, w której do zdarzenia dojdzie, kiedy osoba ubezpieczona będzie pod wpływem alkoholu. Pilnujmy zatem trzeźwości na stoku, nie tylko ze względu na swoje i innych bezpieczeństwo ale również ze względu na świadomość że w sytuacji wypadku pod wpływem alkoholu ubezpieczenie narciarskie nie będzie nas chronić. Część towarzystw w swoich polisach zawierają zapisy zwalniające ubezpieczyciela z obowiązkowego świadczenia w przypadku osób, które odniosły obrażenia wskutek jazdy bez kasku. Zazwyczaj (aczkolwiek nie zawsze) regulacje te powiązane są z przepisami w konkretnym kraju:

 • Włochy – obowiązek zakładania kasku do 14 roku życia,
 • Austria – obowiązek zakładania kasku do 15 roku życia,
 • Słowacja – obowiązek zakładania kasku do 15 roku życia,
 • Słowenia – obowiązek zakładania kasku do 15 roku życia.

Podsumowując, warto świadomie wybierać ubezpieczenie na narty i nie polegać jedynie na ofertach proponowanych nam przez biura podróży lub co najgorsze na samej EKUZ.

Przypisy

 1. http://www.alpinesicherheit.at/data/docs/2016/zwischenbericht_pk%20fr%C3%BChjahr%202016.pdf
 2. http://www.rp.pl/artykul/415693-Kilkanascie-tysiecy-zlotych–za-przewiezienie-do-szpitala.html
 3. https://www.axa-assistance.pl/getmedia/8ed300e8-c361-49fc-a948-46f6fc6b2270/zarkes_ryzyk-_szczegoly_oferty.pdf.aspx
 4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia SKI ELVIA; https://elvia.pl/pliki/owu/ski