Ubezpieczenia turystyczne

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!
 1. FUKO
 2. Ubezpieczenia
 3. Turystyczne

Obrałem sobie za cel abyś po przeczytaniu tego tekstu umiał samodzielnie wybrać odpowiednio dobranie dla Ciebie ubezpieczenie za granicę. Co więcej, jestem przekonany że każdy potrafi przeanalizować i porównać produkty ubezpieczeniowe. Nie jest to trudne, za to jest niezmiernie istotne. Wymaga jedynie zwrócenia uwagi na kilka istotnych elementów.

W końcu, po to płacisz pieniądze za ubezpieczenie na wyjazd za granicę aby czuć się tam bezpiecznie. Wybieraj zatem z rozwagą. Poświęć chwilę, ta wiedza zaprocentuje nie tylko podczas najbliższego wyjazdu ale również za każdym razem gdy na nowo będziesz się wybierał w podróż.

Jak dobrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne za granicą?

Jeżeli jednak chcesz od razu dowiedzieć się jaką ochronę do konkretnego kraju kupić, możesz skorzystać z naszej bazy wiedzy. Poświęciliśmy sporo czasu aby z osobna opisać każdy kraj i pomóc w wyborze zakresu ochrony który będzie tam najlepszy. Z poniższej listy wybierz cel podróży i dowiedz się jakie ubezpieczenie za granicę wybrać. Możesz też przejść do dalszej części tekstu aby samodzielnie nauczyć się dobierać odpowiedni zakres ochrony – niezależnie czy planujesz wyjazd w celu urlopowym, zawodowym lub zupełnie innym.

Poszukując dobrego ubezpieczenia na wyjazd za granicę zwróć uwagę na kilka elementów

Na początek naszej szybkiej edukacji na tematy ubezpieczeniowe opiszę gdzie szukać informacji o zakresie polisy oraz jakich trików używają towarzystwa ubezpieczeniowe (TU) aby uchronić swój portfel przed zbyt dużymi roszczeniami.

Czy narciarstwo pozatrasowe jest sportem ekstremalnym? Tego dowiesz się z OWU (foto: pixabay)
TU potrafią niedopowiedzieć wiele istotnych rzeczy. Możesz się zdziwić, w jak wielu przypadkach ubezpieczenie za granicę nie zadziała tak jak powinno. Dowiesz się, czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia i gdzie znaleźć w nich istotne dla nas informacje.

Następnie opiszę najbardziej istotne elementy z których składa się ubezpieczenie zagraniczne: koszty leczenia (KL), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), Assistance i odpowiedzialność cywilna (OC). Po wartościach sum ubezpieczenia (SU) oraz zakresie najłatwiej rozróżnić jakość ofert. Dodatkowo, ubezpieczenie zagraniczne zaopatrzone może być w rozszerzenia jego zakresu, takie jak na przykład: ochrona bagażu, sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne, akty terroryzmu, choroby przewlekłe itd.

Na sam koniec zastanowimy się czy Europejska Karta Ubezpieczenia (EKUZ) lub polisa wykupiona przez biuro podróży mogą zastąpić dobre ubezpieczenie za granicę. To również ciekawy temat, bo sam Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca zakup dodatkowej ochrony, nawet przy wyjeździe do krajów europejskich. Ale o tym niżej.

Gdzie szukać najważniejszych informacji?

Zawierając umowę dowolnego ubezpieczenia, w tym oczywiście ubezpieczenia na wyjazd za granicę, na wniosku lub polisie zawsze musisz potwierdzić, że zapoznałeś się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Zazwyczaj klienci bezwiednie je podpisują a wybranym produkcie dowiadują się jedynie z krótkiego streszczenia. To duży błąd ponieważ OWU zawiera wiele cennych informacji, w tym takie, które TU nie zawsze chce nam przedstawić.

Z OWU dowiesz się ubezpieczenie za granicę obejmuje akcje ratunkowe z użyciem helikoptera (foto: pixabay)

Poświęciłem trochę czasu, ponieważ zależy mi abyś potrafił czytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to najważniejsza umiejętność przy ocenie wielu ofert dostępnych na rynku. Na szczęście, analiza jak i dostęp do tego dokumentu nie jest trudny. Szczególnie, że zgodnie z Art. 812 § 1. Kodeksu Cywilnego:

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.1

Nie nalegam abyś czytał ten dokument od deski do deski, ponieważ uważam że twój czas jest cenniejszy. Skup się jedynie na kilku istotnych rozdziałach:

 • Definicje – ubezpieczyciel może określić dowolną treść dla potocznie rozumianego zdarzenia. Dla przykładu, do pomocy lekarskiej może nie być zakwalifikowana akcja pogotowia ratowniczego. Sprawdź zatem czy alergia nie jest chorobą przewlekłą, czy uprawiany za granicą sport nie jest traktowany jako wysokiego ryzyka za co obowiązuje dodatkowa składka lub jakie elementy zaliczane są w skład bagażu.
 • Zakres ochrony – istotny jest zapis wymieniający za jakie szkody odpowiada ubezpieczyciel. Musimy pamiętać, że jeżeli czegoś nie ma w OWU, to takie zdarzenie nie jest objęte ochroną.2
 • Wyłączenia odpowiedzialności – są to zdarzenia za które nie dostaniemy odszkodowania z ubezpieczenia za granicę, jak na przykład te, spowodowane pod wpływem alkoholu lub umyślnego działania. Często w tym rozdziale znajdziemy ciekawe perełki.

Znając najważniejsze paragrafy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, możesz łatwo pokusić się o porównanie ofert ubezpieczeń zagranicznych i sprawdzenie, które z nich najlepiej odpowiada wymogom planowanego przez ciebie wypoczynku.

Podstawowe elementy polisy. Przy jakich stawkach możemy czuć się bezpiecznie?

Zdrowie czy nawet życie są wartościami, które trudno przeliczyć na wartości pieniężne. Mimo tego w przypadku ubezpieczeń jest to niezbędne. Taką szacunkową wartość określa się sumą ubezpieczenia (SU). Jest to maksymalny limit, do którego, w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną będzie finansowo odpowiadał zakład ubezpieczeń.

W przypadku ubezpieczenia za granicę w standardzie przyjmuje się trzy podstawowe elementy, których sumy i zakres warto umieć przeanalizować: KL, OC i NNW. Oczywiście polisy często rozszerzone są o dodatkowe elementy ale o tym niżej.

Koszty leczenia

Jak wybrać ubezpieczenie na wyjazd za granicę? (video: Wyższa Szkoła Bankowa na YouTube)

Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) są obciążenia wywołane koniecznością udzielenia pomocy medycznej, na które narażony możesz być w trakcie przebywania poza krajem. To najważniejszy element polisy i musisz go dobrze dobrać, zależnie od kierunku wyjazdu.

Koszty leczenia mogą osiągnąć horrendalne kwoty. Zastanawiając się nad odpowiednią wysokością tego elementu ubezpieczenia na wyjazd za granicę, weź pod uwagę możliwe do wystąpienia:

 • koszty opieki zdrowotnej na wakacjach (wizyty i zabiegi lekarskie, pobyt w szpitalu);
 • koszty akcji ratowniczej na morzu lub lądzie (w tym z użyciem helikoptera);
 • koszty transportu medycznego do ośrodka zdrowia;
 • koszty transportu medycznego do Polski.

Z taką wiedzą, wybierając ochronę, zadbaj aby kwota do jakiej się ubezpieczasz (suma ubezpieczenia SU) była odpowiednio wystarczająca. Z mojego doświadczenia, przyjmuję że:

 • dla wyjazdu do krajów europejskich SU powinna wynosić min 60 000 EUR;
 • dla popularnych kierunków poza kontynentem, SU powinna przekraczać 40 000 EUR w krajach tanich (np. Tajlandia, Meksyk, Indonezja) i być radykalnie większa w drogich destynacjach (np. Japonia, USA, Izrael, Egipt);
 • dla bardziej egzotycznych kierunków oraz gdy planujesz dodatkową aktywność sportową powinieneś wybrać wyższe SU.

Dla przykładu, w Egipcie miała miejsce sytuacja, gdzie nasz rodak dostał zawału i koszty jego leczenia wyniosły 60 000 zł, które jego rodzina musiała pokryć z własnych środków finansowych.3 Właśnie o takich przykrych momentach musisz pamiętać, wybierając się w zagraniczną podróż. Oczywiście jak zawsze, dokładny zakres KL znajdziesz w OWU.

Odpowiedzialność Cywilna jakio element ubezpieczenia zagranicznego

Ryzyko nieumyślnego spowodowania szkody towarzyszy każdemu wyjazdowi. Tym bardziej, jeśli planujesz aktywny wypoczynek może zdarzyć się, że przypadkiem zniszczysz komuś sprzęt do nurkowania warty kilka tysięcy złotych lub sprzęt narciarski na stoku. W takim przypadku do gry włącza się OC.

Nikt nie chce być sprawcą wypadku, jednak takiej sytuacji nie można wykluczyć (foto: pixabay)

Najprościej, zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej można zdefiniować jako ochronę finansową zapewnioną przez ubezpieczyciela na wypadek szkód, które wyrządzisz osobie trzeciej i które będziesz miał obowiązek pokryć. Szkody takie dotyczyć mogę nie tylko psrzętu ale też zdrowia. Co więcej, dobre OC obejmie także zniszczenia w hotelu, których sprawcami na przykład będą na twoje dzieci lub zwierzęta.

Na rynku znajdziesz oferty w których ubezpieczyciel oferuje sumy gwarantowane od 10 000 zł do nawet kilku milionów złotych. Sam wybierz te kwotę, mając na uwadzę fakt że czym ona wyższa, tym w naturalny sposób składka za ubezpieczenie za granicę będzie większa. Być może, szczególnie podróżując z dziećmi czy zwierzętami lub planując aktywny wypoczynek, warto na tym elemencie nie oszczędzać.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ostatnim już z najpopularniejszych składników ubezpieczeń zagranicznych jest NNW. Przedmiotem ochrony są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających na rozstroju zdrowia lub uszkodzeniu ciała powodujących trwały uszczerbek lub nawet śmierć ubezpieczonego.

W tym momencie warto zaznaczyć, że pełna suma ubezpieczenia wypłacana jest w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Za wszystkie mniejsze urazy jak na przykład złamanie ręki otrzymasz określony procent SU odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym procentowym przelicznikiem, warto wybrać odpowiednio wysoką sumę NNW, na co zwraca uwagę również Rzecznik Finansowy.

Sumy określone na zbyt niskim poziomie, które niestety zdominowały ten rodzaj ubezpieczenia, prowadzą do rozczarowań związanych z wysokością przekazywanych świadczeń. Tytułem przykładu wskazać można sytuacje, gdy orzeczony na zdrowiu uszczerbek kształtuje się na poziomie 10%, co przy niskiej sumie ubezpieczenia w wysokości 5000 zł daje świadczenie odszkodowawcze w wysokości 500 zł.4

Jeżeli ubezpieczenie za granicę ma być tanie, dodatkową ochronę wybieraj z rozwagą

Powyższe elementy polisy, choć wydają się najważniejszymi, są tylko czubkiem góry lodowej. W ofertach ubezpieczeń turystycznych znaleźć możemy szereg dodatkowych świadczeń realizowanych na rzecz poszkodowanych i ich bliskich. Najczęściej oferowanymi w pakietach ubezpieczeniowych są assistance oraz ochrona bagażu.

Oczywiście takich dodatkowych elementów może być bardzo wiele, jednak miej świadomość że każdy z nich wpływa znacząco na koszt polisy. Wybieraj zatem z rozwagą tylko te, z których skorzystania rzeczywiście może zajść potrzeba. Nie potrzebujesz na przykład ubezpieczenia chorób tropikalnych gdy jedziesz do kraju, który nie jest objęty takim ryzykiem lub tzw. klauzuli alkoholowej, jeżeli nie spożywać wysokoprocentowych napojów.

Efekt trzęsienia ziemi we włoskiej Norcji (foto: pixabay)

Wymienię pokrótce najbardziej popularne elementy ochrony, które możesz brać pod uwagę przy konfigurowaniu ubezpieczenia na wyjazd za granicę:

 • assistance
 • ubezpieczenie bagażu
 • koszt odwołania wycieczki
 • uprawianie sportów ekstremalne lub wysokiego ryzyka
 • pomoc prawna
 • akty terroryzmu
 • katastrofy naturalne
 • klauzula alkoholowa

Oczywiście jak zawsze, płacąc dodatkowo za te elementy, dokładnie przeczytaj OWU. Na szczęście wiesz już jak to robić. Może się bowiem okazać, że na przykład ubezpieczenie bagażu nie obejmuje niektórych sprzętów lub pakunków pozostawionych w samochodzie lub utraty gotówki w wyniku rozboju. Praktycznie w każdym przypadku spotkasz się także z ograniczaniem maksymalnych SU ubezpieczonych elementów i zdarzeń. Po co płacić za ubezpieczenie bagażu, gdy maksymalna jego wartość nie może przekroczyć kilkuset złotych?

Czemu EKUZ nie wystarczy?

Ten rozdział polecam z oczywistych względów jedynie osobom planującym podróż po Europie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), to wydawany bez opłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia dokument, zapewniająca dostęp do usług medycznych państwowej opieki zdrowotnej za granicą. Dotyczy jedynie tymczasowego pobytu w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii lub Liechtensteinie. Oczywiście rozważania nad przydatnością dodatkowego ubezpieczenia za granicę dotyczą jedynie planowanego pobytu w tych krajach.

EKUZ obejmuje tylko część świadczeń i tylko świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej co do których zachodzi konieczność ich udzielenia. Co oznacza że są one niezbędne? Zgodnie z art. 19 ust. 1 ikona pdf i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 25 pkt A ust. 3 rozporządzenia nr 987/2009 ikona pdf są to jedynie te świadczenia, które:

 • są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,
 • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.5

Przez to, w czasie wyjazdu możesz w oczywisty sposób być narażony na dodatkowe koszta lub ograniczony dostęp do pomocy, których nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie za granicę. Zakres świadczeń jest zależny od kraju podróży ale praktycznie w każdym wypadku nie pokrywa kosztów akcji ratunkowej, poszukiwawczej a także transportu medycznego do Polski. Nie trzeba mieć dużej wyobraźni aby zsumować koszty, jakie ponieść można w wyniku skorzystania z pomocy helikoptera na przykład w Alpach.

Wzór EKUZ (foto: pixabay)

Poza ograniczonym dostępem do leczenia, warto abyś nie zapomniał również o jego jakości. Prywatne placówki potrafią w dużo większym zakresie wywiązać się ze swoich obowiązków. Jest również wiele turystycznych miejsc, gdzie tylko na taką pomoc możemy liczyć. Przykładem mogą być niektóre popularne wśród turystów Greckie wyspy. Tu pomoże nam jedynie gotówka lub odpowiednio dobrane i rozszerzone prywatne ubezpieczenie na wyjazd za granicę.

Prywatne ubezpieczenie zagraniczne gwarantuje również wszelkie dodatkowe ochrony (bagażu, nnw, assistance itd) a przede wszystkim pokryje transport do kraju. Również z tego powodu, sam Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca jej posiadanie:

Co do zasady przepisy o koordynacji nie zapewniają pokrycia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów transportu do Polski. Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.6

Biuro podróży do wycieczki zagranicznej dodaje swoje ubezpieczenie. Czy ono wystarczy?

W ofertach biur podróży często jako dodatek do wycieczki dostaniesz gratisowe ubezpieczenie. Nie miej złudzeń, tu nic nie jest gratis. Biura podróży to firmy nastawione na zysk więc z biznesowego większość z nich oszczędza na tym elemencie. Oczywiście polisą się pochwalą ale już nie dodadzą, na jakie niskie kwoty i marny zakres ochrony ona opiewa.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia na organizatorów turystyki nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ikona pdf. Organizator taki został obciążony obowiązkiem zapewnienia uczestnikom zagranicznego wyjazdu (krajowego już nie) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL). Poczucie komfortu i bezpieczeństwa które daje takie ubezpieczenie za granicę jest niestety tylko pozorne, ponieważ minimalna suma ubezpieczenia może wynosić nawet jedyne 30000 EUR7. Prawdopodobnie samodzielnie będziesz musiał zapłacić za pomoc w większości przypadków, takich jak (na przykładzie ub. podstawowego TUI8): poważne zatrucie, rozbicie wypożyczonego samochodu, opóźnienie dostarczenia bagażu czy uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Zresztą, przypomnij sobie, czy gdy ostatni raz kupowałeś zagraniczną wycieczkę, przedstawiono tobie szczegóły i kwoty ochrony ubezpieczeniowej?

Mam nadzieję, że ten poradnikowy tekst wystarczy, abyś w przyszłości dużo świadomiej potrafił wybrać dobre ubezpieczenie za granicę. Jeżeli uważasz go za przydatny, podziel się nim proszę ze znajomymi. Niech wiedzą, jak nie dać się nabrać na ubezpieczeniowe sztuczki.

Kup ubezpieczenie

Przypisy

 1. Prawnik24 – Kodeks Cywilny, Umowa ubezpieczenia, http://www.prawnik24.pl/kodekscywilny/prawnik_kodeks_cywilny_38.htm (data dostępu 2018-11-14)
 2. Rzecznik Finansowy – Ubezpieczenia turystyczne, https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenia_turystyczne__20070 (data dostępu 2018-11-14)
 3. Dziennik Zachodni – Tragiczne wakacje Polaka w Egipcie https://dziennikzachodni.pl/tragiczne-wakacje-polaka-w-egipcie/ar/242137 (data dostępu 2018-11-14)
 4. Rzecznik Finansowy – Ubezpieczenia turystyczne, https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc-ubezpieczen/Ubezpieczenia_turystyczne__20070 (data dostępu 2018-11-14)
 5. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych – Prawnik odpowiada http://nipip.pl/dostep-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-do-opieki-zdrowotnej-podczas-tymczasowego-pobytu-w-panstwie-czlonkowskim-unii-europejskiej-lub-panstwie-czlonkowskim-europejskiego-porozumienia-o-wolnym-hand/ (data dostępu 2018-11-14)
 6. Narodowy Fundusz Zdrowia – Transport transgraniczny w państwach UE/EFTA, https://www.ekuz.nfz.gov.pl/transport-transgraniczny/transport-transgraniczny-w-panstwach-ueefta (data dostępu 2018-11-14)
 7. Infor – Ubezpieczenie organizatora turystyki, https://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/ubezpieczenia-turystyczne/223915,Ubezpieczenie-organizatora-turystyki.html (data dostępu 2018-11-14)
 8. Ubezpieczenia Allianz dla Klientów TUI, https://media4.tui.pl/media/pdf/h9a/ha5/9783968628766.pdf (data dostępu 2018-11-14)