Ubezpieczenie do Chin

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Chiny to kraj pełen kontrastów, w którym tradycja przenika się z nowoczesnością. Rozległe terytorium, dzika przyroda, fascynująca historia i burzliwe zmiany polityczne, ludzie, ale przede wszystkim bogata kultura, sprawiają że każda podróż do Chin kończy się odkrywaniem ich na nowo.

Polskich turystów odwiedzających Chiny dotyczy obowiązek posiadania ważnej wizy na pobyt lub wizy tranzytowej, jeśli tylko przejeżdżają przez terytorium państwa. Obecnie jej koszt wynosi 220 zł1. Za brak ważnej wizy grozi grzywna w wysokości 500 CNY za każdy dzień pobytu, a nawet kara pozbawienia wolności2. Oprócz obowiązkowej wizy, warto wyposażyć się także w polisę turystyczną, mimo że ubezpieczenie do Chin nie jest obowiązkowe przy składaniu wniosku wizowego. Podpowiadamy, jak wybrać najlepsze.

Jako turyści niestety na terenie Chin możemy zostać potraktowani nieco gorzej niż autochtoni, co oznacza, że często spotkać się można ze zlecaniem niepotrzebnych badań, aby pacjent zapłacił jak największy rachunek. Im wyższa kwota sumy ubezpieczenia (SU), tym większa pewność pokrycia wszystkich kosztów leczenia oraz zapłaty odszkodowania za poniesione straty. Poniższa tabelka przedstawia rekomendowane minimalne SU dla poszczególnych elementów ubezpieczenia turystycznego do Chin:

Koszty Leczenia 50 000 EUR
– transport medyczny w tym do Polski – do pełnej wartość KL
OC 50 000 EUR
Uwzględnij ryzyka
 • NNW – min. 5 000 EUR
 • ubezpieczenie bagażu – kwota uzależniona od wartości przewożonych przedmiotów
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży – wartość powinna pokryć koszt wycieczki np. 2 000 EUR

Jak wysokie sumy kosztów leczenia, OC i jakie dodatkowe ryzyka uwzględnić?

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MSZ, zagraniczne polisy turystyczne nie są automatycznie uznawane na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej3. Dlatego pomimo wykupienia ubezpieczenia, przygotuj odpowiednio dużo gotówki,

Chińska policja celna (foto: pixabay)
abyś w razie potrzeby mógł zapłacić za usługi medyczne. Na podstawie otrzymanych rachunków, rozliczysz się z ubezpieczycielem po powrocie do Polski. Zadbaj o to, by w miarę możliwości były wystawione w języku angielskim. W nowoczesnych placówkach nie będzie to stanowić problemu.

W Chinach czeka na Ciebie wiele potencjalnych zagrożeń, o których nawet nie zdajesz sobie sprawy. Dlatego podstawowym elementem polisy do Chin powinno być ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). Uchroni Cię ono przed pokrywaniem z własnej kieszeni kosztów pomocy medycznej, udzielonej na miejscu.

Zazwyczaj koszty konsultacji medycznej, badań, zabiegów, operacji, pobytu w szpitalu, zakupu opatrunków, bandaży i innych akcesoriów medycznych, a także niezbędnych leków. Szczegółowy zakres ochrony określony jest w tzw. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które Towarzystwo Ubezpieczeniowe (TU) jest zobowiązane dostarczyć Ci przed podpisaniem umowy.

Aby nie zakłócać sobie odkrywania barwnej kultury Państwa Środka przypadkowo wyrządzonymi szkodami, uzupełnij polisę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Zabezpieczy ono Twój portfel przed koniecznością wypłaty odszkodowania za nieumyślne przewinienie. O wypadki na wakacjach nie trudno, zwłaszcza na zatłoczonych ulicach Pekinu i Szanghaju.

Oprócz KL oraz OC, warto wyposażyć ubezpieczenie turystyczne do Chin w dodatkowe ryzyka. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ochronę przed różnymi zdarzeniami. Udając się do Chin powinieneś zainteresować się przede wszystkich ubezpieczeniem bagażu przed jego kradzieżą, zgubieniem lub zniszczeniem, ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży ze względu na warunki pogodowe, a jeśli Twoim celem jest południowe wybrzeże Chin także ubezpieczeniem chorób tropikalnych.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Chin

AXA
132 129zł
KL
17 617zł
NNW
220 215zł
OC
1 762zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
300 000zł
OC
5 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
400 000zł
KL
100 000zł
NNW
30 000zł
OC
2 000zł
Bagaż

Kiedy ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania?

Przed zakupem jakiejkolwiek polisy, obowiązkowo należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Jest to dokument, w którym znajdują się wszelkie szczegółowe postanowienia dotyczące konkretnego rodzaju ubezpieczenia, które nie zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 812 ust. 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel ma obowiązek dostarczyć tekst OWU ubezpieczonemu, jeszcze przed podpisaniem umowy.

Art. 812 ust. 1.: Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.

Szczególnie istotnym elementem OWU są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jest to klauzula, w której znajduje się wyliczenie konkretnych zdarzeń, wypadków i urazów, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ubezpieczenia KL do Chin, ubezpieczyciel najczęściej wyłącza swoją odpowiedzialność za pokrycie kosztów leczenia chorób przewlekłych. Natomiast z zakresu ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zazwyczaj wyłączone są urazy powstałe w wyniku ataku terrorystycznego, uczestniczenia w demonstracji czy strajku.

Warto także zwrócić uwagę na zamieszczony w OWU słowniczek pojęć, który zawiera m.in. definicje wypadku, urazu, choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu itp., których istota często różni się od intuicyjnego znaczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia – na co uważać w Chinach?

Wielki Mur Chiński (foto: pixabay)

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) zabezpiecza Cię przed koniecznością pokrycia kosztów usług medycznych z własnej kieszeni. Dlatego powinieneś zadbać, by suma ubezpieczenia nie była zbyt niska. Ze względu na dostępność i wysoki koszt obsługi medycznej w Chinach rekomendujemy, by sięgała 50 000 EUR.

Opieka medyczna w Chinach, poza obszarami trudno dostępnymi (Tybet, Mongolia Wewnętrzna, niektóre rejony Syczuanu, Gansu, Xinjiang, Yunnan), stoi na wysokim poziomie. Jej obraz szczególnie korzystnie wygląda w wielkich aglomeracjach miejskich – Pekinie, Szanghaju i Kantonie. W dużych miastach możemy skorzystać z placówek wszystkich specjalności, wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny, który nie ustępuje standardom zachodnim.

Za tę jakość trzeba jednak słono zapłacić. Według MSZ, sam koszt pobytu cudzoziemca w szpitalu wynosi od 60 do 200 USD za dzień. A do tego trzeba doliczyć jeszcze koszt samej usługi – zabiegu, operacji, jak i zakupu leków, których koszt wynosi od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy $.

Udając się do południowych regionów Chin – prowincji Guangdong, Fujian, czy Yunnan, pamiętaj o potencjalnym zagrożeniu, jakim są choroby tropikalne – malaria, gorączka tropikalna oraz ameba. Upewnij się, że ubezpieczenie KL pokrywa także koszty leczenia tych dolegliwości. Jeśli nie, przed podróżą do Chin pomyśl o osobnym ubezpieczeniu chorób tropikalnych.

Dbaj o to co jesz i pijesz. Podróżujący do Chin często padają ofiarą zatruć pokarmowych. Przyczyną najczęściej jest niedostosowanie flory bakteryjnej układu pokarmowego do miejscowego jedzenia. Twój organizm potrzebuje kilku dni, by przyzwyczaić się do obcych mu warunków. Bywa też, że zatrucie jest wynikiem niezachowania odpowiednich warunków higienicznych. Dlatego kupując jedzenie na straganach, kieruj się podstawową zasadą: jedz tylko to, co zostało przyrządzone na Twoich oczach oraz w wysokiej temperaturze.

Zasady higieny dotyczą także spożywanych płynów. Woda dostępna w chińskich kranach nie nadaje się do spożycia. Dlatego pij tylko butelkowaną wodę, używaj jej także do mycia zębów oraz unikaj lodu w kostkach dodawanego do napojów.

TU oferują rozszerzenie ubezpieczenia zagranicznego do Chin o usługę Assistance. Dzięki niej możesz domagać się od ubezpieczyciela zorganizowania pomocy w kryzysowej sytuacji – znalezienia najbliższej placówki medycznej oraz zapewnienia transportu na miejsce. Ubezpieczyciel powinien także zapewnić pomoc tłumacza, byś bez problemu porozumiał się z lekarzem.

Ochrona przed zapłatą odszkodowania

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) nakłada na ubezpieczyciela obowiązek zapłaty odszkodowania, w razie nieumyślnego wyrządzenia komuś szkody na mieniu albo krzywdy na zdrowiu. Ubezpieczenie OC przyda się także, jeśli spotka Cię kolizja z pieszym lub kierowcą. Rekomendowana minimalna kwota sumy ubezpieczenia OC wynosi 50 000 EUR.

TU zazwyczaj rozszerzają zakres ochrony nie tylko na szkody dokonane przez ubezpieczonego, ale także jego rodzinę, dzieci, a nawet zwierzęta domowe. Jeśli więc nie podróżujesz samotnie, ryzyko nieumyślnego wypadku wzrasta kilkukrotnie.

Polisa OC ochroni Cię przed zapłatą odszkodowania za nieumyślnie zniszczoną lustrzankę należącą do towarzysza wycieczki, poplamiony gazowanym napojem materac oraz stłuczone lustro w hotelowym pokoju, zniszczony wskutek kolizji z samochodem rower, a także za poturbowanie pieszego, z którym zderzyłeś się na zatłoczonej ulicy.

Za jakie dodatkowe ryzyka warto dopłacić?

Ubezpieczenie KL oraz OC to standardowe elementy polisy turystycznej. Aby w pełni cieszyć się spokojnym zwiedzaniem Państwa Środka, warto rozszerzyć ten pakiet o dodatkowe składniki. Wcześniej wspomnieliśmy o ubezpieczeniu chorób tropikalnych, jako dodatku do KL. W Chinach może przydać Ci się także ubezpieczenie bagażu, następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów rezygnacji z podróży.

Ochrona bagażu

Ubezpieczenie bagażu nakłada na ubezpieczyciela obowiązek zapłaty odszkodowania, w przypadku kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia przewożonych rzeczy. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od sumy ubezpieczenia, a ta określona powinna być z uwzględnieniem wartości przewożonych rzeczy. Powinieneś ochronić się na wyższa kwotę, jeśli przewozisz rzeczy o dużej wartości, jak biżuteria, drogi sprzęt fotograficzny lub sportowy.

MSZ podaje, że Chiny są bezpiecznym dla turystów krajem o niskim stopniu przestępczości4. Może się jednak zdarzyć, że w tłumie na ulicy lub w metrze natrafisz na drobnych kieszonkowców. Aby ochronić się przed tą niemiłą niespodzianką trzymaj swój bagaż podręczny blisko ciała. Natomiast portfel oraz smartphone lepiej schowaj do zasuwanej na zamek torby lub plecaka, zamiast trzymać je w kieszeni.

Wykupując ubezpieczenie bagażu, zwróć szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte w OWU. TU zazwyczaj wyłączają spod zakresu swojej odpowiedzialności kradzież, zaginięcie lub zniszczenie takich przedmiotów jak biżuteria, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze oraz gotówka. Warto zawczasu pomyśleć o rozszerzeniu polisy o te elementy. Dzięki temu zapobiegniesz negatywnym konsekwencjom nieautoryzowanego dokonania transakcji z udziałem Twojej karty płatniczej albo bezprawnej wypłaty gotówki z bankomatu.

Ochrona bagażu przyda się także w razie jego zaginięcia podczas odprawy na lotnisku w czasie podróży do Chińskiej Republiki. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela, pozwoli Ci przetrwać kilka pierwszych dni bez niezbędnego ekwipunku.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Posiadając polisę turystyczną wyposażoną w ubezpieczenie NNW, możesz domagać się od swojego ubezpieczyciela zapłaty odszkodowania, w przypadku zaistnienia na Twoim zdrowiu jednego z uszczerbków wymienionych w OWU. Kwota odszkodowania uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia i stanowi jej odpowiedni procent. Dla ochrony os NNW w Chinach rekomendujemy sumę ubezpieczenia o minimalnej wysokości 5 000 EUR.

W Chinach największe prawdopodobieństwo wypadku towarzyszy poruszającym się po ulicach pieszym. Kierowcy, pomimo surowych przepisów chroniących pieszych i rowerzystów, nagminnie ignorują przepisy ruchu drogowego. Nie dziwi przejeżdżanie na czerwonym świetle, a także piesi zatrzymujący się w połowie pasów, by przepuścić jadący z zabójczą prędkością samochód. Złe nawyki dotyczą także kierowców pojazdów komunikacji miejskiej, przede wszystkim autobusów. Sytuacja ma się lepiej jedynie w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Pekin lub Kanton.

Przemieszczając się po chińskich miastach lepiej skorzystaj z metra, zamiast autobusu. Zrezygnuj także z przechodzenia przez jezdnię na pasach, na rzecz przejścia podziemnego. Zasada ograniczonego zaufania do kierowców, to najlepsze zabezpieczenie przed wypadkami drogowym oraz związanymi z nimi złamaniami i poważniejszymi urazami.

Zwrot kosztów rezygnacji z podróży

Jedną z największych atrakcji, która rokrocznie przyciąga do Państwa Środka tysiące turystów, jest dzika przyroda.
Xintiandi, główna ulica handliwa Szanghaju nocą (foto: pixabay)

Jeśli marzysz o odwiedzeniu bezkresnej dżungli Syczuanu, będącej domem dla Pandy Wielkiej, bądź świadom, że Twoje marzenie może zepsuć coś tak trywialnego jak zła pogoda.

Górzysty obszar Syczuanu i innych zachodnich prowincji, nawiedzany jest przez ulewne deszcze, które powodują lawiny błotne i osuwanie ziemi. Takie zjawiska mogą skutecznie pokrzyżować wymarzony trekking wśród malowniczych krajobrazów.

Na pogodę nie masz wpływu, ale posiadając ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży do Chin możesz odzyskać utracone pieniądze. Ubezpieczyciel, w razie zaistnienia określonych w OWU sytuacji, zobowiązany jest zwrócić Twoje pieniądze za niewykorzystany bilet lub koszt anulowania rezerwacji noclegu. Zazwyczaj towarzystwa oferują także przeniesienie wycieczki na inny termin. Rekomendowana minimalna kwota sumy ubezpieczenia do Chin dla tego rodzaju polisy wynosi 2 000 EUR.

Szczepienia o których należy pamiętać

Należy pamiętać, że wybierając się do Chin wykraczamy daleko poza obszar Europy, warto zatem bezwzględnie się do tego przygotować. Przede wszystkim jeszcze podczas pobytu w kraju powinniśmy się zaszczepić na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A i B, błonicę, tężec, japońskie zapalenie mózgu. Podróżując po niektórych rejonach Chin jesteśmy narażeni na możliwość zarażenia się malarią. Dlatego też należy zabrać ze sobą repelenty, a także przewiewne ubrania zakrywające ręce i nogi, uniemożliwiające komarom ukąszenie. Dobrze jest zaopatrzyć się także w moskitierę.

Jakie ubezpieczenie do Chin wybrać? Podsumujmy.

Podróżując po Chinach warto wyposażyć się w polisę turystyczną. Pamiętaj jednak, że zagraniczne ubezpieczenia nie są tam automatycznie uznawane. Za niezbędne zabiegi medyczne opłacone z własnej kieszeni, rozliczysz się z ubezpieczycielem po powrocie do Polski.

  Dobre ubezpieczenie od Chin powinno zostać wyposażona w dwa podstawowe elementy:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), którego minimalna wartość sumy ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 50 000 EUR,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), którego minimalna wartość sumy ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 50 000 EUR.
  Dodatkowo warto rozszerzyć zakres polisy o ubezpieczenia:
 • bagażu, którego minimalna wartość sumy ubezpieczenia powinna uwzględniać wartość przewożonych rzeczy,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), którego minimalna wartość sumy ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 5 000 EUR,
 • kosztów rezygnacji z podróży, którego minimalna wartość SU powinna nie być niższa niż 2 000 EUR.

Chiny to kraj pełen kontrastów, który trzeba odwiedzić kilka razy by w pełni poznać jego barwną kulturę oraz przyrodę. Aby zmniejszyć negatywne skutki nieprzewidzianych wypadków, pomyśl o dobrym ubezpieczeniu zagranicznym.

Kup ubezpieczenie

Przypisy

 1. Wizy do Chin, http://echiny.pl/turystyka/wizy-do-chinskiej-republiki-ludowej/ (data dostępu 2018-08-09)
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polak za granicą – Chińska Republika Ludowa, https://polakzagranica.msz.gov.pl/Chinska,Republika,Ludowa,CHN.html (data dostępu 2018-08-09)
 3. Tamże
 4. Tamże