Proste sposoby na skuteczną ocenę polisy

  1. FUKO
  2. Ubezpieczenia
  3. Turystyczne
  4. Czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia polis turystycznych

Zawierając umowę każdego ubezpieczenia, na wniosku lub polisie potwierdzamy zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – OWU. lupa do czytaniaZazwyczaj bezwiednie je podpisujemy a o naszym produkcie dowiadujemy się jedynie z krótkiego streszczenia agenta lub suchych danych porównywarki – a to nie zawsze wystarcza.

Postaram się zatem odpowiedzieć na pytanie: gdzie w OWU szukać najistotniejszych informacji i na co zwrócić uwagę aby nie naciąć się na nieodpowiednią ofertę.

Konstrukcja OWU nie jest skomplikowana

Zasadniczo, każdy dokument z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia ma podobny układ treści – składa się z kilkudziesięciu paragrafów i setek punktów. Dzięki podzieleniu na główne rozdziały, nie musimy poszukiwać interesujących nas treści spośród tak obszernego tekstu.

  1. OWU otwierają postanowienia ogólne które określają podstawowe informacje związane ze stronami umowy oraz warunki jej zawarcia.
  2. Następne w kolejności są definicje, które określają literalnie co kryje się pod pojęciami użytymi w dalszej części dokumentu.
  3. Kolejny rozdział opisuje dokładnie przedmiot oraz zakres ubezpieczenia. Dowiemy się w nim jaka przysługuje nam ochrona, w granicy jakich kwot oraz co wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela.
  4. Następny rozdział skupia się na prawach i obowiązkach stron umowy – opłaceniu składki, rozpoczęciu odpowiedzialności oraz rozpatrywaniu roszczeń.
  5. OWU zamykają postanowienia końcowe, z których dowiemy się jaki jest tryb rozpatrywania reklamacji oraz na podstawie jakich przepisów prawa zawierana jest umowa.

Definicje – tu ukrywa się zło 🙂

Wydawać by się mogło, że taka błahostka jak definicja nie ma większego wpływu na naszą ochronę. Nic bardziej mylnego. Ubezpieczyciel w ramach OWU może określić praktycznie dowolną treść dla potocznie rozumianego zdarzenia. Choroba, może być więc np. zjawiskiem które wymaga hospitalizacji, a do pomocy lekarskiej może nie być zakwalifikowana interwencja pogotowia ratowniczego.

Na co powinniśmy więc zwrócić uwagę przy lekturze definicji? Sprawdźmy czy ubezpieczyciel nie uznaje alergii za chorobę przewlekłą, czy nasz ulubiony sport nie jest traktowany jako aktywność wysokiego ryzyka, co jest wg. zakładu bagażem podróżnym. Jeśli wiemy już co jest czym, to zrozumiemy lepiej kolejne zapisy.

Zakres ochrony – czytajmy dokładnie

Bardzo ważnym elementem OWU jest przedmiot ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń określa w tych paragrafach w jakich sytuacjach i w jakim zakresie obejmuje nas ochroną. Istotny dla nas jest zapis wymieniający punkt po punkcie za jakie szkody odpowiada ubezpieczyciel. Musimy pamiętać, że jeżeli czegoś nie ma w OWU, to takie zdarzenie nie jest objęte ochroną. Działa to na szczęście również w drugą stronę. Przykładem praktycznym mogą być akcje ratownicze z udziałem śmigłowców, bowiem część ubezpieczycieli nie sfinansuje nam takiej interwencji (ale tylko jeśli zastrzeże to w OWU).

Wyłączenia odpowiedzialności – kiedy nie dostaniemy odszkodowania

Tak samo jak istotne jest dla nas, w jakim zakresie jesteśmy chronieni, powinno być w przypadku sytuacji odwrotnej – czyli wydarzeń, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Wypadki takie muszą być dokładnie opisane, dlatego szczegółowa lektura wyłączeń da nam pełną wiedzę, w których przypadkach nie mamy co liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Klasycznymi wyłączeniami są umyślne działanie, alkohol, narkotyki czy przestępstwo. Mogą jednak pojawić się niestandardowe zapisy, z którymi zapoznanie się jest wręcz konieczne aby nie pozostać bez pomocy przy wystąpieniu jakiegoś nieszczęśliwego wypadku.

Porównuj Ogólne Warunki Ubezpieczenia różnych firm

Gdy znamy już najważniejsze paragrafy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, powstaje pytanie jak wykorzystać to przy wyborze lepszej oferty? Kierowanie się wyłącznie wysokością sumy ubezpieczenia może być złudne, gdy okaże się, że wykaz wyłączeń czyni ochronę prowizoryczną. Sprawdźmy dokładniej w jaki sposób oferta dopasowana jest do naszych potrzeb – stanu zdrowia, aktywności które chcemy uprawiać podczas wypoczynku oraz sytuacji które mogą podczas niego wystąpić.

Wiedząc gdzie szukać takich informacji, nie będziemy musieli wertować całego OWU przy wyborze ubezpieczenia turystycznego, którego faktycznie potrzebujemy.

Kup ubezpieczenie
5/5 - (1 vote)