Ochroń swoje rzeczy w czasie podróży

  1. FUKO
  2. Ubezpieczenia
  3. Turystyczne
  4. Ubezpieczenie kradzieży bagażu

Decydując się na ubezpieczenie od kradzieży bagażu podróżnego powinniśmy uważnie przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, możemy się bowiem zdziwić, jak wiele różnic znajdziemy pomiędzy różnymi polisami. Takiego porównania i zakupu wybranej polisy możemy dokonać za pomocą udostępnionego kalkulatora.

Kup ubezpieczenie

Artykuł w skrócie:

  • Przed wyborem, przeczytaj OWU i sprawdź do jakich wartości skradzionego sprzętu działa ochrona. Wybierz takie sumy, które odpowiadać będą wartości twojego bagażu. Doczytaj też, jak ubezpieczyciel odnosi się do utraty bagażu na lotnisku – regulują to osobne przepisy.
  • W razie wystąpienia szkody zadbaj o dokumentację tego zdarzenia. Niezbędny może okazać się dokument od policji.
  • Najważniejsze – przed zakupem ubezpieczenia bagażu od kradzieży porównaj oferty. Specjalnie do tego celu udostępniliśmy darmowy i szybki kalkulator, porównujący oferty największe krajowych firm z możliwością zakupu online.

Cena ubezpieczenia kradzieży bagażu

Najtańsze ubezpieczenia turystyczne mają bardzo wiele ograniczeń dotyczących ubezpieczenia bagażu od kradzieży. Nie oczekujmy, że wykupując polisę turystyczną na miesiąc za 100 zł dostaniemy ochronę sprzętu fotograficznego za kilka tysięcy złotych. cenny bagażTanie ubezpieczenie bagażu oprócz sprzętu fotograficznego nie obejmuje często elektroniki takiej jak laptopy, biżuterii czy gotówki. Niektóre towarzystwa zastrzegają wręcz, że maksymalna wartość danego przedmiotu nie może przekraczać określonej kwoty (np. 500 zł), inaczej przedmiot ten nie zostanie objęty ochroną. Może się zatem okazać, że konieczne będzie wykupienie dodatkowego ubezpieczenia sprzętu fotograficznego, filmowego lub innego, specjalistycznego.

Ważne w jaki sposób nastąpiła utrata

Równie istotne są okoliczności, w jakich straciliśmy bagaż. Jeśli stało się to w wyniku rabunku lub kradzieży, to musimy uzyskać odpowiednią dokumentację opisującą całe zajście, najczęściej od policji. Warto zwrócić uwagę na niektóre kruczki w OWU, np. takie, że ubezpieczenie nie obejmuje rzeczy skradzionych z namiotu, utraconych wskutek kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorabianych kluczy. Jeśli bagaż został skradziony w trakcie korzystania ze środków transportu, to ubezpieczenie zadziała tylko, gdy został on powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego.

W samolocie i na lotnisku

Ubezpieczenie bagażu czasami nie obejmuje jego utraty w trakcie podróży samolotem, ale również zwrotu kosztów związanych z jego opóźnieniem. Może się to okazać przydatne zwłaszcza dla tych, którzy planują lot z przesiadką. Zwróćmy jednak uwagę, że towarzystwa najczęściej proponują zwrot kosztów zakupu niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku dopiero wówczas, gdy opóźnienie bagażu przekracza kilka godzin (co najmniej 5).

laptop na lotniskuIstnieją także dodatkowe, międzynarodowe regulacje prawne, którym podlegają wszystkie linie lotnicze i które narzucają przewoźnikom np. obowiązkowe ubezpieczenie utraconego bagażu (w przypadków wylotów z krajów UE regulują to odpowiednie przepisy unijne, zgodnie z którymi wysokość ubezpieczania bagażu wynosi ok. 1000 EUR). Z drugiej strony dodatkowe ubezpieczenie bagażu na wypadek jego kradzieży, utraty lub opóźnienia to dodatkowe koszty.

Podsumowując: nie ma idealnego ubezpieczenia bagażu od kradzieży i powinniśmy wybrać takie, które najbardziej będzie odpowiadało naszym potrzebom. Czytajmy zatem OWU i porównujmy z głową. Właśnie dlatego po prawej stronie udostępniamy kalkulator z możliwością porównania wielu ofert i zakupu wybranej.

Rate this post