Ubezpieczenie do Litwy

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Kierunek Wilno, Troki, Kowno? Porady ubezpieczeniowe

Litwa, tak bliska i odległa jednocześnie, jest popularnym celem turystycznym. W strukturach Unii Europejskiej funkcjonuje, tak samo jak Polska, od 1 maja 2004 r. Otworzyło to szereg ułatwień dla ruchu turystycznego. Wiz już nie potrzeba, ale ubezpieczenie podróżne na Litwę warto nadal posiadać.

Skrót artykułu:

  • Najważniejsze – nie przepłacaj, porównuj oferty wielu firm! W tym celu korzystaj z darmowych porównywarek z możliwością zakupu online (z prawej strony).
  • Minimalna kwota dobrej polisy to 20.000EUR na leczenie i 5.000EUR na akcje ratownicze. Musi zawierać ona również transport do kraju.
  • EKUZ nie wystarczy. Zakup dodatkowego ubezpieczenia do Litwy zaleca sam NFZ.
  • Zależnie od potrzeb polisę rozszerzyć można o ochronę bagażu, OC lub choroby przewlekłe.

Najtańsze oferty ubezpieczeń na Litwę

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

Z czym do lekarza i aptek?

Oczywiście z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, wszak jesteśmy na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej. To podstawa, która pozwoli nam na korzystanie z opieki medycznej –co ważne, tylko z państwowych placówek opieki medycznej. Korzystanie z nich zawsze wymaga okazania karty EKUZ, oraz dowodu osobistego/paszportu.wilno z lotu ptaka Poza tym trzeba być przygotowanym na odpłatność za część usług i materiałów medycznych (wg. informacji z NFZ odpłatnością objęte są materiały stomatologiczne). Odpłatność oczywiście dotyczy również lekarstw przepisanych przez lekarza. Część z nich jest refundowana a progi odpłatności są zróżnicowane (10%, 20%, 50% ceny). Można rzecz jasna ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do Polski za pośrednictwem lokalnego biura NFZ.

Co jeszcze warto wiedzieć o usługach medycznych na Litwie?

Korzystanie z transportu sanitarnego jest nieodpłatne . Co do zasady leczenie szpitalne wymaga skierowania od lekarza publicznej służby zdrowia. Wyjątkiem jest nagłe zachorowanie wymagające natychmiastowej pomocy. Wówczas można zgłaszać się do najbliższego szpitala. Transport w leczeniu, jak również repatriacja pozostają poza zakresem ubezpieczenia europejskiego.

Koszty leczenia to nie wszystko

Koszty leczenia stanowią dużą część nieprzewidzianych wydatków podczas pobytu za granicą wówczas, gdy coś pójdzie źle. Jednakże są jeszcze inne ryzyka, od skutków których warto się zabezpieczyć. Mam tu na myśli: następstwa nieszczęśliwych wypadków, kradzież bagażu, opóźnienie w jego dostarczeniu a także bardzo ważną odpowiedzialność cywilną. Wyrządzenie komuś lub czemuś szkody w podróży w strefie kultury europejskiej może być podstawą do wysuwania i skutecznego dochodzenia roszczeń względem nas.

Kup ubezpieczenie

Jak zaradzić? Wybieramy ubezpieczenie do Litwy

Mądrym rozszerzeniem naszej ochrony na Litwie będzie kupno dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, które pozwoli zabezpieczyć koszty nie pokrywane przez EKUZ/NFZ: leczenie w prywatnych placówkach zdrowia, pobyt osób wezwanych do towarzystwa, czy repatriację. Ponadto zaś rozszerzy naszą ochronę w podróży o ryzyka poza medyczne. Takie rozwiązanie zaleca także NFZ. Warto przeszukać rynek w ramach chłodnej kalkulacji opcji i wariantów. Pomocna może być udostępniona po prawej stronie porównywarka ubezpieczeń wielu towarzystw z możliwością szybkiego zakupu online.