Ubezpieczenie do Malty

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Dobra polisa na piękną wyspę

Malta razem z Polską przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Dzięki temu mamy dwie opcje ubezpieczenia: albo wybrać dodatkową polisę albo liczyć na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Opiszemy oba przypadki i zastanowimy się, jakie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne. Przeczytaj oba, zanim wydasz pieniądze.

Skrót artykułu:

  • Najważniejsze – nie przepłacaj, porównuj oferty wielu firm! W tym celu korzystaj z darmowych porównywarek z możliwością zakupu online (z prawej strony).
  • Minimalna kwota dobrej polisy to 20.000EUR na leczenie i 5.000EUR na akcje ratownicze. Musi zawierać ona również transport do kraju.
  • EKUZ nie wystarczy. Zakup dodatkowego ubezpieczenia do Malty zaleca sam NFZ.
  • Zależnie od potrzeb polisę rozszerzyć można o ochronę bagażu, OC lub choroby przewlekłe.

Najtańsze oferty ubezpieczeń na Maltę

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

Co refunduje nam Unia?

Opłacając składki zdrowotne w NFZ możemy liczyć na maltańską publiczną służbę zdrowia w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Pamiętajmy, żeby wyrobić EKUZ w Polsce jeszcze przed wyjazdem, Valletagdyż przed skorzystaniem z usług publicznej służby zdrowia na Malcie kartę wraz z dowodem tożsamości należy przedstawić lekarzowi lub personelowi szpitala. Karta upoważnia nas do korzystania z nieodpłatnych świadczeń w publicznych centrach medycznych i szpitalach. Leczenie prywatne jest w pełni odpłatne i nie przysługuje nam zwrot poniesionych opłat.

Do EKUZ czasem dopłacisz

To, czy jako pacjenci zostaniemy obciążeni dodatkowymi kosztami zależy od ustaleń danego państwa członkowskiego. Na Malcie w przypadku hospitalizacji w zakładzie publicznym nie będzie wymagany współudział pacjenta. Aby udać się do jednego z dwóch szpitali ogólnych należy otrzymać skierowanie z ośrodka zdrowia, chyba, że jest to nagły przypadek. Są też dwa szpitale specjalistyczne, do których można się zgłaszać wyłącznie ze skierowaniem ze szpitali przyjmujących w nagłych przypadkach lub z ośrodków zdrowia.

Jeśli chodzi o leki, to pacjent musi pokryć pełne koszty – wyjątkiem są leki przypisane podczas leczenia szpitalnego i podczas pierwszych 3 dni po wypisaniu ze szpitala. Leczenie stomatologiczne jest bezpłatne wyłącznie w nagłych wypadkach.

Wybieramy dodatkowe ubezpieczenie turystyczne na Maltę

Kupując dodatkowe ubezpieczenie turystyczne poszerzamy sobie zakres dostępnej opieki medycznej o prywatne kliniki i szpitale oraz z reguły nie ponosimy dodatkowych kosztów. Pacjenci z prywatną polisą mogą też liczyć na zwrot kosztów transportu powrotnego do Polski – jeśli taki transport okaże się konieczny. Możemy również liczyć na NNW, OC czy ubezpieczenie bagażu. Jest to oczywiście dodatkowy zakres ochrony, który w niewielki sposób zwiększa koszt polisy.

Kup ubezpieczenie

Warto zastanowić się, czy opłaca się ryzykować nieudany wypoczynek oszczędzając kilkadziesiąt złotych na dodatkowej polisie. Zapraszamy do sprawdzenia cen ubezpieczeń na Maltę wśród wielu towarzystw ubezpieczeniowych za pomocą wyszukiwarki z prawej strony. Umożliwia ona również szybki zakup wybranej oferty.