Koszty leczenia - jak działają i co obejmują

Czym jest „Ka-Elka”?

Przedmiotem ubezpieczenia turystycznego kosztów leczenia są obciążenia wywołane koniecznością udzielenia pomocy medycznej, na które narażony może być ubezpieczony w trakcie przebywania poza krajem. Oczywiście są również produkty ubezpieczeniowe obejmujące ochronę w kraju (NNW krajowe) ale o tym później. Główną zachodząca wzmianką jest konieczność przebywania poza granicami kraju. Nasuwa się więc pytanie, czy posiadając ubezpieczenie obowiązkowe w ZUS (gwarantujące mi darmową opiekę medyczną w kraju) jestem również chroniony poza krajem? Teoretycznie europejska karta pacjenta daje taką możliwość, w praktyce niestety nie, dlatego takie ubezpieczenie ma słuszne wzięcie. Koszty leczenia za granicą osiągają horrendalne kwoty. W ostatnim sezonie wakacyjnym miała miejsce szeroko nagłośniona sytuacja, gdzie nasz rodak dostał zawału i koszty jego leczenia w Egipcie wyniosły kilkaset tysięcy złotych (które musiał pokryć niestety z własnej kieszeni). Właśnie o takim przykrym przykładzie musimy pamiętać, wybierając się w zagraniczną podróż.

Ochrona ubezpieczeniowa

stetoskop

Pod pojęciem „kosztów leczenia” ubezpieczyciele rozumieją badania i zabiegi lekarskie, wizyty u lekarzy, pobyt w szpitalu, transport medyczny czy akcje ratownicze. Zasadniczym pytaniem jest kwestia ograniczeń przy tak szerokim zakresie usług gwarantowanych. Zasadą jest, że ubezpieczyciel nie udziela ochrony przy umyślnych działaniach wiążących się z koniecznością udzielenia pomocy (za takie można uznać również bycie pod wpływem narkotyków lub alkoholu w trakcie wypadku).

Nie możemy liczyć też na ubezpieczenie turystyczne gdy ma to związek z działaniami wojennymi lub innymi gwałtownymi wydarzeniami o charakterze społecznym. Możemy mieć również problem z uzyskaniem odszkodowania gdy okaże się, że istniały przeciwskazania lekarza co do naszego wyjazdu.

Z bardziej oczywistych wykluczeń wymienić należy istnienie faktycznych przesłanek do udzielenia pomocy medycznej, bowiem ubezpieczenie KL nie jest abonamentem medycznym. Ochrona działa tylko w nagłych zachorowaniach lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Od wybranego przez nas pakietu zależy tylko czy ochrona obejmuje wycieczki, wyjazd służbowy czy pracę za granicą.

Na co zwrócić uwagę?

Wybierając ubezpieczenie będą nas interesowały dwie istotne kwestie. Po pierwsze do jakiej kwoty (suma ubezpieczenia) jesteśmy chronieni. Różnica kilkudziesięciu złotych przy kilkukrotnie niższej sumie jest raczej złudną oszczędnością. Wybierajmy więc taki wariant, który pokryje możliwą wysokość udzielonego nam świadczenia.

Kolejną krytyczną kwestią jest forma działania ubezpieczyciela w przypadku szkody. Istnieją dwa systemy. Pierwszy, w którym ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia po naszym powrocie do kraju i przejrzeniu dokumentacji medycznej. Co oznacza to dla nas? Konieczność wyłożenia na leczenie z własnej kieszeni dużej ilości zagranicznej waluty. Druga, o wiele lepsza dla nas opcja to Centrum Alarmowe, które pokieruje naszą sprawę od zgłoszenia aż po powrót do domu. Ubezpieczyciel wybiera wtedy dla nas placówkę spośród współpracujących z nim podmiotów i reguluje bezgotówkowo koszty leczenia.

Sprawdzajmy również karencje – czyli okres czasu przez który ubezpieczyciel mimo trwania umowy nie obejmuje nas ochroną. Są to rzadkie przypadki ale znajdziemy jeszcze takie praktyki w kilku OWU.

„KL” a leczenie w kraju

Jak zostało to określone w artykule, koszty leczenia w przypadku ubezpieczeń wyjazdów turystycznych obejmują tylko zdarzenia poza granicami RP. Czy istnieje odpowiednik takiej ochrony w kraju? Istnieją rozbudowane pakiety ubezpieczenia NNW, które obejmują tego rodzaju wydarzenia. Są one jednak bardzo ograniczone kwotowo i nie ma tutaj mowy o udzielaniu pomocy przez Centrum Alarmowe. Wszystko sprowadza się do wizyty w komisji lekarskiej i ocenie naszego roszczenia. Czy taki produkt jest warty przemyślenia? Tutaj należałoby się zastanowić dwa razy, bo jeśli posiadamy ubezpieczenie w ZUS, które pokryje te koszty to czy jest ekonomicznie uzasadnione zawieranie duplikatu takiej ochrony?

Gdzie po ubezpieczenie kosztów leczenia?

Koszty leczenia zawarte są w niemal wszystkich ubezpieczeniach turystycznych dotyczących wyjazdów za granicę. Dlatego też aby być objętym ochoroną, należy zakupić polisę turystyczną. Mozna to zrobić wybierając się do agenta ubezpieczeniowego lub za pomocą internetu. Zakup całkowicie online takiej polisy umożliwia serwis Inseco.pl, którego kalkulator dostepny jest po prawej stronie. Dzięki niemu mamy mozliwość porównania ofert wielu ubezpieczycieli i wybrania tej najbardziej odpowiedniej.