Ubezpieczenie do Francji

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Pomimo ataków terrorystycznych i kryzysu imigracyjnego, Francja jest niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym. Wieża Eiffla, malownicze Alpy i plaże lazurowego wybrzeża wciąż działają jak magnes na turystów z całego świata. Podróż należy jednak poprzedzić zakupem dobrego ubezpieczenia do Francji. Poniżej opiszemy, jak to zrobić.

Zalecany zakres ubezpieczenia na wyjazd do Francji

Celem zawarcia polisy turystycznej jest zapewnienie sobie ochrony lub odszkodowania w niemal każdej sytuacji. Podróżując po Francji, trzeba się bowiem liczyć z możliwością wystąpienia różnych zdarzeń losowych. Kradzieże, ataki terrorystyczne, problemy zdrowotne i nieszczęśliwe wypadki to tylko kilka z nich.

Pamiętać trzeba, że ubezpieczenie do Francji należy zawsze dopasować do celu danego wyjazdu. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może nie wystarczyć. W większości przypadków zarekomendować możemy polisę, której zakres i sumy ubezpieczenia (SU) wynosić będą przynajmniej:

Koszty Leczenia 250 000 PLN
– w tym również transport medyczny do Polski oraz koszty akcji ratowniczej, szczególnie w przypadku podróży w Alpy.
OC 120 000 PLN
NNW 30 000 PLN
Uwzględnij możliwe ryzyka
  • utraty bagażu – suma ubezpieczeniowa powinna być równa wartości bagażu. Sprawdź czy obejmuje utratę bagażu w wyniku rozboju
  • nieoczekiwanego aktu terroru
  • ochrony w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych i podwyższonego ryzyka -jeżeli zamierzasz takie uprawiać
  • klauzula alkoholowa – O ile zamierzasz próbować dużo francuskiego szampana 🙂

Czytaj to, co małym drukiem

Oferty ubezpieczeń do Francji (jak zresztą każde ubezpieczenia zagraniczne) streszczane są poprzez prezentację w prostej tabeli, zawierającej sumy ubezpieczenia oraz klauzule. Ułatwia to ich porównanie. Trzeba jednak pamiętać, że mechanizm działania każdego z produktów ubezpieczeniowych jest dokładnie opisany w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniowych. Trzeba je dokładnie przeczytać ponieważ zawierając polisę, zgadzasz się na warunki, które są zapisane w OWU. Zdziwisz się jak wiele możesz tam znaleźć tzw. wykluczeń, czyli sytuacji w których odszkodowanie nie będzie wypłacone.

OWU najprościej znaleźć na stronie internetowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto też mieć świadomość, że zgodnie z Art. 812 ust. 1. Kodeksu Cywilnego, ubezpieczyciel jest zobowiązany do ich przedstawienia przed zakupem:

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.

EKUZ a koszty francuskiej służby zdrowia

Polscy obywatele mogą wyrobić EKUZ, tj. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, by na jej podstawie móc liczyć na taką samą opiekę medyczną, co Francuzi. Trzeba jednak pamiętać, że publiczna służba zdrowia w Republice Francuskiej jest częściowo odpłatna. W praktyce pacjenci pokrywają tam w całości wszystkie świadczenia medyczne, a potem mogą się starać o zwrot części kosztów we francuskiej kasie chorych. Stąd ważne jest prywatne, dobre ubezpieczenie do Francji.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Francji

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

EKUZ – jak uzyskać zniżkę u lekarza?

Standardowa wizyta u lekarza pierwszego kontaktu wiąże się z koniecznością zapały, co najmniej 23 Euro, czyli kwoty minimalnej za tego typu usługę. Odzyskać można 70% tej kwoty ale jest to skomplikowane.
Wzór druku Feuille de soins (foto: materiały własne)
Aby skorzystać z tych zniżek, musimy udać się tylko do tego lekarza, który ma podpisany kontrakt z publiczną służbą zdrowia (medecin conventionne). Po odbytej wizycie należy od lekarza zabrać feuille de soins – formularz, który uprawnia nas do zwrotu poniesionych kosztów. Z zaświadczeniem udajemy się do lokalnej kasy chorych we Francji, bądź po powrocie do kraju składamy go w NFZ-cie. Na podstawie feuille de soins otrzymamy ok. 70% zwrot kosztów leczenia, minus ryczałt, który każdorazowo wynosi 1 euro. To oczywista niedogodność, z której wybawić nas może jedynie prywatne ubezpieczenie do Francji.

Może się jednak zdarzyć, że dany lekarz za wizytę pobiera wyższą stawkę niż standardowa np. 30 Euro, zamiast 23 Euro, w przypadku lekarza pierwszego kontaktu. Zwrotu 70% z kasy chorych można jednak żądać wyłącznie do podstawowej kwoty, czyli 23 Euro.1

EKUZ – Jak uzyskać zwrot za leki?

Zwrot kosztów za zakup lekarstw jest możliwy jeśli od zakupionych medykamentów odkleimy naklejkę z ceną i umieścimy ją na naszej feuille de soins. Stuprocentowy zwrot otrzymamy jednak tylko od leków oznaczonych białą naklejka z przekreślonym prostokątem – są to leki zaliczane do kategorii niezbędnych. Za leki oznaczone białą naklejką otrzymamy 65% zwrot kosztów, niebieską 35 % a 15 % otrzymamy od leków z pomarańczową naklejką. Leki na opakowaniu których znajdziemy symbol trójkąta nie podlegają refundacji. Koniecznie należy zabrać ze sobą do Polski rachunki, których kopie należy przedstawić ubiegając się o zwrot kosztów.

Pełen zwrot kosztów z ubezpieczenia do Francji

Chcąc uniknąć pokrywania części kosztów za świadczenia publicznej opieki zdrowia i konieczności załatwiania formalności z kasą chorych, należy zadbać o dobre ubezpieczenie na wyjazd do Francji. Taka ochrona zapewni także pokrycie wydatków związanych z usługami prywatnych lekarzy, a trzeba pamiętać, że głównie tacy przyjmują w ośrodkach turystycznych. Co więcej, ubezpieczenie kosztów leczenia w polisie turystycznej zapewni znacznie szerszą od EKUZ ochronę i pokryje koszty, które mogą wynikać np. z transportu medycznego do Polski.

W niektórych sytuacjach, np. wymagających pilnej i kosztownej interwencji lekarza prywatnego i konieczności transportu medycznego do Polski, koszty mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy Euro. Dlatego też suma kosztów leczenia (KL) w polisie turystycznej powinna opiewać na przynajmniej 250 000 złotych. Ludzie cierpiący na choroby przewlekłe powinny także pamiętać, aby zawrzeć stosowną klauzulę, które rozszerzy ochronę o zdarzenia mające miejsce z jej powodu.

Ochrona przed skutkami ataków terrorystycznych

W ostatnich latach we Francji doszło do wielu zamachów terrorystycznych. W wyniku ataku na paryską redakcję Charlie Hebdo 07.01.2015 roku zginęło 12 osób. Dzień później w stolicy Francji miał miejsce kolejny atak, w którym zamachowiec zabarykadował się wraz z zakładnikami w supermarkecie.

Zamachy w Paryżu – kompilacja (video: YouTube)
Jeszcze tego samego roku przeprowadzono kolejny zamach, między innymi na paryski teatr Bataclan.2 Kolejny atak w Paryżu miał miejsce w 2017 roku, kiedy to na tłumnie odwiedzanych przez turystów polach Elizejskich terrorysta otworzył ogień. Ataki terrorystyczne mają miejsca nie tylko w stolicy, ale także w innych francuskich miastach. W najtragiczniejszym z nich, w Nicei zamachowiec zabił ponad 80 osób, wykorzystując do tego ciężarówkę.3

13.11.2015 we Francji został ogłoszony stan wyjątkowy związany z atakami terrorystycznymi, który został zniesiony dopiero po dwóch latach. Było to możliwe tylko dlatego, że wprowadzono ustawę antyterrorystyczną dającą możliwości prawne, które wcześniej były dostępne wyłącznie podczas stanu wyjątkowego.4 Wzmożone środki bezpieczeństwa mają więc miejsce na terytorium całej Republiki Francuskiej, a ryzyko kolejnego ataku terrorystycznego jest nadal wysokie, o czym wspomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

Utrzymuje się wzmocniona ochrona i kontrola miejsc publicznych, władze porządkowe wzywają mieszkańców do zachowania szczególnej ostrożności i sygnalizowania funkcjonariuszom policji potencjalnych zagrożeń. Kontynuowana jest operacja wojskowa Sentinelle, która stanowi najbardziej widoczny na ulicach środek przypominający o podwyższonym ryzyku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.5
Wybierając się na wyjazd, powinno się więc zakupić ubezpieczenie do Francji zawierające tzw. klauzulę nieoczekiwanego aktu terroru, która jest dostępna u coraz większej liczby ubezpieczycieli np. w Generali i Allianz. Przed zawarciem ubezpieczenia warto zapoznać się z OWU, aby dowiedzieć się, na jaki zakres pomocy można liczyć w przypadku wystąpienia zdarzenia. Przykładowo w Generali ochrona jest limitowana do 300 euro na jedną wizytę lekarską oraz do 2 000 euro przy hospitalizacji.6

OC oraz NNW – na co zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W życiu osobistym, a szczególnie podczas podróży zagranicznej można komuś wyrządzić szkodę. Na Alpejskich stokach narciarskich, na lazurowych plażach i w innych miejscach dochodzi do wypadków spowodowanych innym osobom z naszej winy. Kiedy więc np. na narciarskim stoku przypadkowo złamiesz komuś rękę, musisz tej osobie wypłacić odszkodowanie, które w skrajnych przypadkach może być naprawdę wysokie.

Dlatego wartość ochrony OC w ubezpieczeniu do Francji powinna wynosić przynajmniej 120 000 złotych.

Ubezpieczenie NNW

Ratownicy medyczni na służbie (foto: pixabay)

Szkodę wyrządzić można także samemu sobie. Przykładowo można doznać poważnej kontuzji kolana już pierwszego dnia urlopu, w czasie jazdy na nartach po alpejskim stoku. Wtedy to dobra polisa turystyczna może okazać się podwójnie przydatna. Po pierwsze dzięki ubezpieczeniu kosztów leczenia (KL), ubezpieczyciel pokryje koszty opieki medycznej. Po drugie zaś dzięki NNW można liczyć na odszkodowanie, które można potraktować jako finansową rekompensatę za przedwcześnie zakończony urlop. Im wyższa suma ubezpieczenia w tym ryzyku, tym na wyższe odszkodowanie można liczyć. Dobrze jest więc zawrzeć NNW z SU wynoszącą przynajmniej 30 000 złotych.

O czym jeszcze pomyśleć podczas zakupu ubezpieczenia do Francji?

Ubezpieczenie bagażu i gotówki

W związku z atakami terrorystycznymi, kryzysem imigracyjnym i względnie niestabilną sytuacją polityczną we Francji panują spore niepokoje społeczne. MSZ ostrzega zaś turystów, że w Republice Francuskiej często dochodzi do rozbojów i kradzieży kieszonkowych.7

Kupując ubezpieczenie i Francji warto zatem pamiętać o rozszerzeniu go o ochronę bagażu. Należy jednak mieć świadomość, że towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają swoją odpowiedzialność np. w przypadku utratu sprzętu elektronicznego i biżuterii. Odszkodowania można również nie otrzymać, jeśli bagaż pozostawi się bez odpowiedniej opieki. Dlatego też przed zawarciem ubezpieczenia bagażu, należy przeczytać w OWU paragraf dotyczący wykluczeń odpowiedzialności danego TU w zakresie jego ochrony.

Bezpieczne uprawianiem ze sportu

We Francji panują doskonałe warunki do uprawiania sportów związanych ze sporym ryzykiem. W nadmorskich rejonach Republiki Francuskiej można się przecież zająć np. nurkowaniem czy też surfingiem. Malownicze Alpy to zaś doskonałe miejsce dla turystów lubiących podziwiać widoki z górskich szczytów. We Francji z powodzeniem można uprawiać także sporty ekstremalne, na przykład wspinaczkę.

Wspinanie po popularnych we Francji ferratach (foto: pixabay)

Trzeba jednak pamiętać, aby chęć uprawiania sportów związanych z podwyższonym ryzykiem uwzględnić w ubezpieczeniu do Francji. Jest to konieczne w przypadku uprawiania sportów zakwalifikowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, jako podwyższonego ryzyka lub ekstremalne. Konkretne dyscypliny zaliczane do tych kategorii można zaś sprawdzić w OWU.

Należy także zwrócić uwagę na to, by polisa obejmowała koszty związane z poszukiwaniem i ratownictwem medycznym. Przy braku takiego ubezpieczenia, w przypadku zaginięcia na górskim stoku czy pod lawiną, turysta musiałby powiem sam pokryć horrendalne koszty związane z poszukiwaniem, ratownictwem i pomocą helikoptera.

Assistance

W przypadku ubezpieczeń turystycznych warto zwrócić uwagę także na assistance, czyli pomoc w trudnych sytuacjach. Obejmować może ono wszechstronne wsparcie, w tym całodobową infolinię kryzysową, pomoc prawną, a także pomoc tłumacza. Trzeba tutaj pamiętać, że w mniejszych miejscowościach czasem porozumieć da się wyłącznie po francusku.

Klauzula alkoholowa

Szampan swą nazwę zawdzięcza Szampanii, czyli północno-wschodniemu regionowi Francji. Sami Francuzi znani są zaś z tego, że lubią spożywać wino. Wielu turystów w czasie podróży po Republice Francuskiej także nie stroni od alkoholu, o czym warto pamiętać przy zawieraniu ubezpieczenia na wyjazd do Francji.

Jeśli więc zamierzasz spożywać alkohol, to w polisie turystycznej możesz uwzględnić tzw. klauzulę alkoholową. Bez niej, wszystkie zdarzenie do których dojdzie pod wpływem alkoholu zostaną wyłączone z odpowiedzialności TU czuli odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Kup ubezpieczenie do Francji

Artykuły