Ubezpieczenie do Laosu

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Laos to nieco zapomniany brat dwóch turystycznych gigantów – Tajlandii i Wietnamu. Jednak wraz z rosnącym zainteresowaniem Polaków państwami Azji południowo-wschodniej, wzrasta także odsetek polskich turystów w Laosie.

Wjazd na terytorium Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wymaga posiadania odpowiedniej wizy, np. turystycznej wydawanej na okres 30 dni. Co ciekawe, pomimo obowiązku wizowego nie wymaga się posiadania obowiązkowego ubezpieczenia do Laosu1. Rezygnacja z polisy podczas podróży do tak egzotycznego miejsca, może zakończyć się tragicznie.

Co powinno zawierać ubezpieczenie?

Obligatoryjnym elementem każdej polisy turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia (KL). Pokrywa ono koszty takich świadczeń medycznych jak: badania, wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, transport ambulansem lub śmigłowcem, a także koszty zakupu leków, opatrunków oraz innych akcesoriów medycznych. Oczywiście zakres ubezpieczenia KL będzie nieco różnił się w ofertach różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Przed wykupieniem polisy zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, gdzie powinieneś znaleźć dokładny opis zakresu ochrony tej polisy.

Drugim istotnym elementem polisy turystycznej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Przebywając na wakacjach w Laosie nigdy nie możesz być stuprocentowo pewien, że nie wyrządzisz komuś nieumyślnie szkody albo krzywdy. Ryzyko takiej sytuacji gwałtownie wzrasta, gdy podróżujesz z małymi dziećmi lub zwierzętami. OC pokryje kwotę należnego ofierze odszkodowania.

Oprócz pokrycia KL oraz OC, firmy proponują rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego do Laosu o dodatkowe ryzyka. Oferta TU w tym zakresie jest bardzo szeroka, a wybór właściwych elementów powinien uwzględniać cel wakacyjnej podróży oraz planowaną aktywność. Kierując się do krajów Azji południowo-wschodniej, warto przede wszystkim rozszerzyć ubezpieczenie KL o choroby tropikalne, a także zainteresować się ubezpieczeniem bagażu rozszerzonym o ochronę kart płatniczych oraz gotówki. Jeśli zamierzasz wypoczywać aktywnie, sprawdź czy wybrane dyscypliny zaliczają się do sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych i w razie potrzeby, uzupełnij swoją polisę o te rozszerzenia. Natomiast w razie pogorszenia się pogody wskutek monsunu, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, bez konsekwencji pozwoli Ci zrezygnować z podróży lub przełożyć ją na inny termin. Zazwyczaj polisy turystyczne są także wzbogacane o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które chroni życie i zdrowie podróżujących.

Poniższa tabelka przedstawia proponowane minimalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych elementów ubezpieczenia do Laosu:

Koszty Leczenia 50 000 EUR
– transport medyczny w tym do Polski – do pełnej wartość KL
OC 50 000 EUR
NNW 5 000 EUR
Uwzględnij ryzyka
 • ubezpieczenie bagażu – kwota uzależniona od wartości przewożonych przedmiotów
 • sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne – suma ubezpieczenia powinna być wyznaczona z uwzględnieniem kosztów leczenia oraz akcji ratowniczych w Laos. Sugerujemy 50 000 EUR
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży – gdy wyjeżdżasz z biurem podróży. Wartość powinna pokrywac koszt wycieczki czyli ok 2 000 EUR

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – dlaczego są takie istotne?

Dokumentem, z którym powinien zapoznać się każdy ubezpieczony, jeszcze przed zakupem polisy są tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). To dokument, który zawiera przepisy prawne i inne zapisy dotyczące poszczególnych rodzajów ochrony. Osobny dokument będzie regulował zasady OC, a osobny zasady ubezpieczenia bagażu. Art. 812 ust. 1 Kodeksu cywilnego nakłada na TU obowiązek dostarczenia klientowi tekstu OWU, jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia:

Art. 812 ust. 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.

Ogólne warunki oferowanych polis turystycznych samodzielnie ustalają firmy ubezpieczeniowe.

Górski krajobraz Laosu (foto: pixabay)
Stąd widoczne są różnice w ofertach różnych TU. Ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka Ergo Hestii będzie obejmowało inne dyscypliny, niż to samo ubezpieczenie znajdujące się w ofercie AXA. Dla klientów oznacza to tyle, że dla własnego dobra powinni dokładnie przeanalizować OWU, pomimo obszerności i prawniczego żargonu, którym wypełniony jest ten dokument.

Zwróć szczególna uwagę na tzw. wyłączenia odpowiedzialności. To w tym miejscu znajdują się wszelkie ‘wyjątki’ od ogólnej zasady pokrywania przez ubezpieczyciela kosztów leczenia oraz odszkodowania. Zapoznaj się także z definicjami wypadku, urazu oraz innych pojęć, które mogą różnić się od intuicyjnego znaczenia.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Laosu

AXA
132 129zł
KL
17 617zł
NNW
220 215zł
OC
1 762zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
300 000zł
OC
5 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
400 000zł
KL
100 000zł
NNW
30 000zł
OC
2 000zł
Bagaż

Ubezpieczenie kosztów leczenia w Laosie

Minimalne sumy kosztów leczenia (KL) proponowane przez ubezpieczycieli, rozpoczynają się już w okolicach kwoty 30 000 EUR.> Wybierając się do Laosu trzeba mieć jednak na uwadze, że tamtejsza służba zdrowia stoi na bardzo niskim poziomie. Placówki medyczne oferujące konsultacje lekarskie dostępne są właściwie wyłącznie w większych miastach, podobnie jak odpowiednie wyposażenie, obejmujące niezbędne do leczenia medykamenty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w razie poważniejszych problemów zdrowotnych, zaleca skorzystanie z placówek medycznych w graniczącej z Laosem od zachodu Tajlandii2. Koszty takiego transportu są jednak bardzo wysokie. Z tego powodu rekomendujemy wybór polisy turystycznej o sumie ubezpieczenia kosztów leczenia nie niższej niż 50 000 EUR.

Kiedy przyda Ci się takie ubezpieczenie?

Laos to egzotyczny kraj pełen atrakcji ale i niebezpieczeństw. Na pierwszy plan wysuwają się zagrożenia związane z podróżowaniem po laotańskich drogach. Niestety tamtejsza infrastruktura drogowa pozostawia wiele do życzenia. W dobrym stanie są właściwie tylko główne drogi miast. Dodatkowo, potencjalne niebezpieczeństwo stanowią strome góry, w których także zlokalizowane są kręte szlaki drogowe. Poważniejszym zagrożeniem są jednak nieuważni kierowcy, którzy często siadają za kółko po spożyciu alkoholu. Ignorowanie przepisów drogowych w połączeniu z kiepskim stanem nawierzchni dróg, skutkuje wypadkami nierzadko z udziałem obcokrajowców.

Komar w porze deszczowej (foto: pixabay)

Potencjalnym zagrożeniem są także choroby tropikalne, zwłaszcza denga oraz malaria. Zazwyczaj TU wyłączają swoją odpowiedzialność w zakresie pokrycia kosztów leczenia chorób tropikalnych. Z tego powodu przed przyjazdem do Laosu upewnij się, że Twoje ubezpieczenie obejmuje leczenie takich chorób, a jeśli nie uzupełnij ją o właściwe rozszerzenie. Ponadto, wybierając się w egzotyczną podróż zawsze warto sprawdzić aktualne komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat sytuacji zdrowotnej w danym regionie3. Choroby roznoszone są przez insekty, zwłaszcza uciążliwe komary. Pomyśl zawczasu o środkach owadobójczych oraz moskitierze, którymi się przed nimi zabezpieczysz.

Jak w każdym egzotycznym kraju, także w Laosie mogą przytrafić się zatrucia pokarmowe. Tutaj jest to bardziej prawdopodobne, ze względu na niski poziom higieny. Uważaj na spożywane potrawy, a bezwzględnie unikaj surowych warzyw oraz suszonych ryb. Pij tylko butelkowaną lub przegotowaną wodę.

Ze względu na trudny dostęp do pomoc medycznej, warto rozszerzyć ubezpieczenie KL o opcję assistance. Będziesz mógł domagać się od swojego ubezpieczyciela zorganizowanie pomocy medycznej oraz udzielenia niezbędnych informacji, o każdej porze dnia i nocy.

OC czyli zabezpieczenie przed nieumyślnym wyrządzeniem szkody

Na wakacjach zwykle towarzyszą nam mniejsze lub większe wypadki. Niefortunne szturchnięcie, zbicie lustra lub szyby, wypadek komunikacyjny, zniszczenie sprzętu sportowego, szkody spowodowane przez domowe zwierzęta… to tylko przykłady zdarzeń, przed którymi negatywnymi konsekwencjami ochroni Cię ubezpieczenie OC.

Istotą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów pokrycia szkody na mieniu lub uszczerbku na zdrowiu, które spowodowane zostały przez nieumyślne zachowanie ubezpieczonego. Zalecana minimalna kwota SU wynosi 50 000 EUR, jednak optymalnie jest zwiększyć tę wartość do nawet 100 000 EUR.

OC najczęściej pokrywa koszty naprawy zniszczonego hotelowego mienia lub wypożyczonego sprzętu sportowego lub rowerów. W Laosie może okazać się szczególnie przydatne w razie zaistnienia wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodów, skuterów lub powszechnych riksz motocyklowych, tzw. tuk-tuków.

W co jeszcze wyposażyć polisę?

Polisa turystyczna obejmująca KL oraz OC to za mało, aby cieszyć się bezpiecznym wypoczynkiem w Laosie. Ten standardowy pakiet, powinien zostać uzupełniony o dodatkowe elementy, przede wszystkim ubezpieczenie NWW oraz bagażu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Wietnamie

Ubezpieczenie NWW gwarantuje poszkodowanemu wypłatę kwoty odszkodowania, w razie zaistnienia jednego z wymienionych w OWU uszczerbków na zdrowiu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia i najczęściej stanowi jej odpowiedni procent. Minimalna rekomendowana kwota wynosi 5 000 EUR.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo z Wietnamem, w pobliżu granicy oraz w rzadziej odwiedzanych miejscach Laosu, wciąż napotkać można pamiątki po wojnie wietnamskiej w postaci niewybuchów. Stanowi to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także życia turystów. Będąc w Laosie nie zbaczaj z wytyczonych szlaków oraz unikaj prowincji Xieng Khouang oraz Luang Prabang.

Ochrona bagażu

Ubezpieczenie bagażu niweluje negatywne konsekwencje jego zaginięcia, kradzieży lub zniszczenia. Gdy zaistnieje któraś z tych okoliczności, ubezpieczyciel zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania, którego wysokość powinna być uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia. Tę z kolei należy określić biorąc pod uwagę przewożone przedmioty. Jeśli posiadają znaczną wartość (biżuteria, sprzęt elektroniczny), warto ubezpieczyć się na wyższą sumę. Przed zawarciem umowy upewnij się jednak, czy wybrana polisa obejmuje wszystkie przedmioty wchodzące w skład bagażu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje, że Laos jest krajem bezpiecznym, choć wzrasta tam poziom drobnej przestępczości, głównie kradzieży4. Ubezpieczenie bagażu nie dotyczy jednak wyłącznie jego kradzieży ale także zaginięcia. Zagubienie bagażu na lotnisku to kwestia loterii i nigdy nie możesz wykluczyć, że tym razem spotka to właśnie Ciebie.

Jeśli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia bagażu doczytałeś, że nie obejmuje ono kart płatniczych oraz gotówki, rozważ zakup osobnej polisy chroniącej twoje pieniądze. Dzięki temu zapobiegniesz negatywnym konsekwencjom nieautoryzowanego dokonania transakcji z udziałem Twojej karty płatniczej albo bezprawnej wypłaty gotówki z bankomatu.

Sporty ekstremalne oraz sporty wysokiego ryzyka

Laos to świetne miejsce na górskie wyprawy. Jednak zorganizowanie trekkingu w miejscu, które przekracza określoną wysokość nad poziomem morza zostanie uznane za wykonywanie sportu wysokiego ryzyka, a nawet sportu ekstremalnego. Dokładne widełki będą inne w ofertach różnych TU. Zazwyczaj jednak uznaje się, że trekking w terenie położonym powyżej 3 000 metrów n.p.m. będzie już sportem ekstremalnym. Najwyższe szczyty laotańskiego odcinka Gór Północno-indochińskich oraz Gór Annamskich oscylują wokół tej granicy. Jeśli więc zastanawiasz się nad zorganizowaniem trekkingu, wystarczy wykupienie ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka.

Góry Laosu (foto: pixabay)

Niezapomnianą atrakcją jest także wielogodzinny spływ kajakarski po Mekongu. W tym przypadku ubezpieczyciele zwykle kwalifikują taką aktywność do sportów wysokiego ryzyka.

Przed wykupieniem właściwej polisy, powinieneś zaplanować swój czas w Laosie. Jeśli nie zamierzasz odwiedzać tamtejszych gór, wykupienie ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka będzie wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Suma ubezpieczenia powinna być w stanie pokryć koszty akcji ratunkowej oraz leczenia powstałych urazów. W związku z tym, że laotańska służba zdrowia stoi na niskim poziomie, w przypadku poważniejszych urazów konieczny może okazać się transport do sąsiedniej Tajlandii. To jednak dodatkowo zwiększy koszty. Dlatego minimalna suma ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 50 000 EUR.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

  Ochrona kosztów rezygnacji z podróży to zestaw składający się z ubezpieczeń:
 • kosztów rezygnacji z noclegu,
 • kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz
 • kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.
TU oferują polisy obejmujące tylko pojedyncze ochrony albo wszystkie cztery na raz. W razie zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej wyjazd, ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć koszty anulowania podróży przez ubezpieczonego. Zazwyczaj dzieje się to, gdy wyjazd uniemożliwia wypadek lub choroba. Jednak nie w każdym przypadku ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany wyjazd. Wyczerpująca lista takich sytuacji powinna zostać określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży zazwyczaj określana jest na podstawie wartości całego wyjazdu oraz ryzyka rezygnacji.

Podsumowanie

Pomimo tego, że wykupienie polisy turystycznej nie jest obowiązkiem podróżujących, warto wyposażyć się w odpowiednie ubezpieczenie do Laosu.

  Polisa turystyczna na wyjazd do Wietnamu powinna obligatoryjnie zawierać następujące ubezpieczenia:
 • kosztów leczenia (KL), którego minimalna suma ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 50 000 EUR,
 • odpowiedzialności cywilnej (OC), którego minimalna suma ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 50 000 EUR.
  Dodatkowo, pakiet polisy turystycznej może zostać wzbogacony o ubezpieczenie:
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), którego minimalna suma ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 5 000 EUR,
 • bagażu przed kradzieżą, zgubieniem lub zniszczeniem, którego minimalna suma ubezpieczenia powinna być uzależniona od wartości przewożonych rzeczy,
 • sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych, którego suma ubezpieczenia powinna być nie niższa niż 50 000 EUR,
 • kosztów rezygnacji z podróży, którego minimalna wysokość sumy ubezpieczenia powinna uwzględniać wartość całego wyjazdu oraz ryzyko rezygnacji.
Pomimo tego, że Laos uważany jest za przyjazny turystom kraj, wciąż stanowi egzotyczny kierunek podróży. Mając to na uwadze, trzeba być przygotowanym na potencjalne kłopoty, wynikające przede wszystkim z innego klimatu. Zakup odpowiednio wyposażonego ubezpieczenie do Laosu stanowi rozwiązanie, które pozwoli w spokoju cieszyć się bezpiecznym wypoczynkiem z dala od domu.

Kup ubezpieczenie

Przypisy

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polak za granicą – Laos, https://polakzagranica.msz.gov.pl/Laotanska,Republika,Ludowo-Demokratyczna,LAO.html (data dostępu 2018-08-01)
 2. Tamże
 3. World Health Organization: WHO, http://www.who.int/ (data dostępu 2018-08-01)
 4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polak za granicą – Laos, https://polakzagranica.msz.gov.pl/Laotanska,Republika,Ludowo-Demokratyczna,LAO.html (data dostępu 2018-08-01)