Ubezpieczenie do Tajlandii

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Masz dosyć pogody w kratkę nad Bałtykiem? Przerażają Cię tłumy turystów na chorwackich plażach i greckich wyspach? Czas zmienić cel wakacyjnych podróży i postawić na bardziej egzotyczny kierunek.

Statystyki pokazują, że Polacy coraz chętniej latają do krajów Azji Dalekowschodniej, a wśród nich prym wiedzie Tajlandia. Ze względu na odmienny klimat, kulturę oraz społeczne relacje musisz być przygotowany na potencjalne niebezpieczeństwa. Przed wyjazdem warto więc pomyśleć o właściwym ubezpieczeniu zagranicznym do Tajlandii.

Podstawowe składniki polisy turystycznej – co powinno zawierać ubezpieczenie?

Wybór właściwej polisy uzależniony jest od kilku czynników, przede wszystkim charakteru wypoczynku oraz indywidualnych potrzeb. Niekiedy wykupienie ubezpieczenia turystycznego jest obowiązkiem, bez którego dopełnienia nie otrzymamy wizy niezbędnej do przekroczenia granicy danego państwa. Od 11 sierpnia 2011 r. polscy turyści są zwolnieni z obowiązku ubiegania się o wizę, w przypadku podróży turystycznych do Tajlandii nie przekraczających okresu 30 dni1. W związku z tym, nie ma także obowiązku wykupienia ubezpieczenia osobowego lub komunikacyjnego. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca jednak wykupienie polisy pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego. Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej MSZ, w Tajlandii:

uznawane są polisy tych polskich towarzystw ubezpieczeniowych, które zawarły umowy z innymi firmami zachodnimi, posiadającymi przedstawicieli w Tajlandii2.

Podstawowe elementy każdej polisy turystycznej, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, to ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC), szczególnie jeśli na wakacjach mamy zamiar poruszać się samochodem. Dodatkowo warto zainteresować się także odpowiednim ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) do podstawowego ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW, oferują także możliwość dobrania elementów dodatkowych. Zazwyczaj jest to ubezpieczenie bagażu, w razie jego zaginięcia albo kradzieży, ubezpieczenie następstw wypadków powstałych w czasie wykonywania aktywności fizycznej (sporty o statusie podwyższonego ryzyka), ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas podróży zagranicznej lub ubezpieczenie pomocy i ochrony prawnej.

Poniższa tabela przedstawia rekomendowane minimalne wartości sumy ubezpieczenia i dodatkowe elementy które powinno zawierać dobre ubezpieczenie do Tajlandii.

Koszty Leczenia 30 000 EUR
– transport medyczny w tym do Polski – do pełnej wartość KL
OC 50 000 EUR
NNW 5 000 EUR
Uwzględnij ryzyka
 • ubezpieczenie bagażu – suma ubezpieczenia powinna być wyznaczona z uwzględnieniem Twoich potrzeb. Odpowiednio wyższa w przypadku przewożenia drogich przedmiotów (sprzęt elektroniczny, biżuteria)
 • sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne – suma ubezpieczenia powinna być wyznaczona z uwzględnieniem kosztów leczenia oraz akcji ratowniczych w Tajlandii. Minimalna kwota to 30 000 EUR
 • akty terroryzmu – Sprawdź czy są uwzględnione w KL lub nie znajdują się w wykluczeniach

Istotnym elementem polisy turystycznej są tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli dokument zawierający zasady, reguły oraz wszystkie ważne postanowienia dotyczące konkretnego ubezpieczenia. Dla klienta szczególnie ważną klauzulą są wyłączenia dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela. W dalszej części artykułu tłumaczę dlaczego klienci obowiązkowo powinni zapoznać się z tym dokumentem przed zakupem polisy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia kontra niebezpieczeństwa czyhające w Tajlandii

Ubezpieczenie kosztów leczenia różni się w zależności od konkretnej oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Zazwyczaj pokrywa ono koszty pobytu w szpitalu, transportu medycznego, zakupu leków oraz opatrunków, a także konsultacji lekarskiej. Zaleca się, by minimalna wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wynosiła nie mniej niż 30 000 EUR.

Jeśli wybierasz się do egzotycznego kraju, musisz być świadomy czekających tam potencjalnych problemów. Jakich? W Tajlandii uważaj przede wszystkim na to co jesz. Twój europejski żołądek nie jest przyzwyczajony do pysznej, ale i zdradliwej kuchni tajskiej. Bądź ostrożny kupując gotowe jedzenie na ulicznych straganach, zwracaj uwagę czy zostały przygotowane z zachowaniem zasad higieny. Spożycie wody z kranu lub brudnych albo zbyt ostrych potraw może skutkować zatruciem pokarmowym oraz kosztowną wizytą w szpitalu. Potencjalne zagrożenie stanowią także insekty oraz jadowite zwierzęta – węże oraz pająki.

Komar (foto: pixabay)

Jeśli zatrzymałeś się w miejscu, w którym znajdują się zbiorniki wody stojącej, uważaj na dengę – jest to tropikalna choroba przenoszona przez komary, głównie w porze deszczowej. Upewnij się, czy koszty leczenia obejmują także choroby tropikalne. W tym celu dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a w szczególności z klauzulą zawierającą wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Obecne stanowisko polskiego MSZ, w kwestii warunków sanitarnych panujących w Tajlandii prezentuje się pozytywnie:

Obecnie w Tajlandii nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie są zatem wymagane specjalne szczepienia. Należy jednak w sposób bardziej rygorystyczny przestrzegać zasad higieny, co jest niezbędne w krajach tropikalnych. Dostęp do opieki medycznej jest bardzo dobry. Usługi medyczne są w Tajlandii na bardzo wysokim poziomie3.

MSZ zwraca jednak uwagę, że usługi medyczne są relatywnie drogie w stosunku do kosztów europejskiej opieki medycznej. Cena zwykłej konsultacji lekarskiej waha się pomiędzy 800 a 1.800 THB (89 – 200 PLN), a koszt pobytu w szpitalu pomiędzy 2.000 do nawet 20.000 za dobę (225 – 2.240 PLN)4.

Warto na bieżąco sprawdzać informacje o aktualnych zagrożeniach w Tajlandii na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

TU często rozszerzają ubezpieczenie kosztów leczenia o dodatkową opcję assistance. Dzięki temu poszkodowany ma możliwość domagania się od ubezpieczyciela zorganizowania odpowiedniej pomocy medycznej oraz udzielenia informacji, bez względu na porę dnia i nocy. Ubezpieczenie assistance uchroni Cię przed wizją samodzielnego poszukiwania pomocy w obcym miejscu.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Tajlandii

AXA
132 129zł
KL
17 617zł
NNW
220 215zł
OC
1 762zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
300 000zł
OC
5 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
400 000zł
KL
100 000zł
NNW
30 000zł
OC
2 000zł
Bagaż

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW jest, obok ubezpieczenia kosztów leczenia i OC, istotnym elementem polisy turystycznej. Gwarantuje wypłatę ubezpieczonemu odszkodowania, w razie zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia powodującego uszczerbek na zdrowiu. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia i najczęściej stanowi jej odpowiedni procent. Dla ubezpieczeń NNW zaleca się, by oscylowała wokół wartości 5 000 EUR. Szczegółowe postanowienia dotyczące kwoty oraz sposobu wypłacania odszkodowania, zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W praktyce TU zamieszczają wyliczenie konkretnych uszczerbków, dopasowując do nich odpowiednie punkty procentowe. Przykładowo, tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu towarzystwa ubezpieczeniowego Aviva, zakłada przyznanie odszkodowania w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, w przypadku złamania kości czaszki w obrębie jej podstawy. Natomiast koszt odszkodowania wzrośnie do 20% sumy ubezpieczenia, w razie uszkodzenia lub złamania nosa z utrwalonymi zaburzeniami powonienia i oddychania5.

Bez względu na destynację naszej wakacyjnej podróży, nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy doświadczymy losowego wypadku. Jednak podróż do egzotycznego kraju istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia. Jakie niebezpieczeństwa czekają Cię w Tajlandii?

Ze względu na wszechobecność skuterów na ulicach tajlandzkich miast, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo zaistnienia wypadków komunikacyjnych. Nonszalancki oraz pozbawiony wyobraźni styl jazdy tajskich kierowców, stanowi główną przyczynę tak częstych wypadków.

Tłoczne ulice Bangkoku (foto: pixabay)

Jeśli zatrzymałeś się w Bangkoku, koniecznie obserwuj wiadomości i portale informacyjne (np. Bangkok Post). Stolica Tajlandii to obecnie bardzo gorące miejsce, w którym raz po raz organizowane są polityczne manifestacje. Przebywając w centrum stolicy podczas jednego z takich protestów, ryzyko uszczerbku na zdrowiu gwałtownie wzrasta. Ubezpieczyciele zazwyczaj zwalniają się od odpowiedzialności, gdy uszczerbek nastąpił w wyniku zamieszek, strajku, czy aktów terroryzmu. Upewnij się, że Twoje ubezpieczenie obejmuje takie wypadki.

Będąc w Tajlandii musisz także liczyć się z możliwością napotkania na swojej drodze jadowitego węża, którego ukąszenie będzie skutkowało koniecznością wizyty w szpitalu. Natomiast kąpiel w morzu lub spacer brzegiem plaży, może skończyć się poparzeniem przez meduzy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – zabezpiecz się przed koniecznością wypłaty odszkodowania

Wykupienie polisy turystycznej, obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Rzadko przewidujemy, że w trakcie urlopu przydarzy się nam coś złego, a już prawie nigdy, że to my będziemy sprawcą wypadku. Tymczasem konsekwencje wyrządzenia krzywdy na zdrowiu lub szkody na czyimś mieniu mogą być poważne. Przecież nie chcesz po powrocie do domu znaleźć w skrzynce pocztowej wezwania do zapłaty odszkodowania.

Minimalna suma ubezpieczenia OC powinna być nie niższa niż 50 000 EUR, jednak optymalne jest zwiększenie tej wartości do nawet 100 000 EUR.

Przykłady wakacyjnych wypadków można mnożyć: niefortunne szturchnięcie powodujące uszkodzenie ciała, zbicie lustra lub szyby, wypadek komunikacyjny, zniszczenie sprzętu sportowego, szkody spowodowane przez domowe zwierzęta… Przed tym wszystkim uchroni Cię odpowiednia polisa OC.

Każde TU posiada w swojej ofercie polisę OC, obejmującą określony zakres ochrony. Dlatego niezwykle istotne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, jeszcze przed jego zakupem. Zaletą ubezpieczenia OC jest rozciągnięcie zakresu ochrony nie tylko na ubezpieczonego, ale także na jego rodzinę, a nawet zwierzęta domowe. Odszkodowanie zostanie wypłacone bez względu na to, czy szkoda jest wynikiem nieumyślności Twojej lub Twojego dziecka.

W Tajlandii ubezpieczenie OC może okazać się szczególnie przydatne, ze względu na liczne wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych. Musisz liczyć się z tym, że możesz paść ofiarą próby wyłudzenia odszkodowania od miejscowych kierowców.

OC przyda się także w przypadku nieumyślnego zniszczenia mienia hotelowego. Jeśli więc myślisz o wakacyjnym nurkowaniu wśród tajskich raf koralowych, z użyciem drogiego sprzętu, może najpierw zastanów się nad wykupieniem odpowiedniej ochrony.

Dodatkowe ubezpieczenie w Tajlandii – na co jeszcze zwrócić uwagę?

TU oprócz standardowej polisy turystycznej obejmującej ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW oraz ewentualnie OC, oferują także zabezpieczenia wystąpienia innego rodzaju ryzyka.

Jeśli marzysz o podróży do Tajlandii, powinieneś zainteresować się w szczególności ubezpieczeniem bagażu. Suma ubezpieczenia uzależniona powinna być od Twoich potrzeb. Zastanów się nad wartością przedmiotów, które przewozisz oraz czy znajdują się wśród nich rzeczy szczególnie cenne, jak sprzęt elektroniczny albo biżuteria.

Niestety Tajlandia cieszy się złą sławą jeśli chodzi o poziom przestępczości, zwłaszcza tej drobnej. Ofiarami często padają zagraniczni turyści, którzy niespodziewanie tracą swoje portfele, portmonetki, karty płatnicze, sprzęt elektroniczny, a nawet cały bagaż. Polski MSZ ostrzega przed kradzieżami w miejscowościach turystycznych6. Poza tym zawsze istnieje ryzyko, że Twój bagaż zaginie podczas odprawy. W razie zaistnienia którejkolwiek z tych sytuacji, odpowiednia polisa zapewni Ci odszkodowanie, które przynajmniej w części zrekompensuje Twoją stratę.

Natomiast jeśli wybierasz się do Tajlandii, by posurfować na tamtejszych falach albo eksplorować dno tajskiego wybrzeża, rozsądnym pomysłem będzie zakup ubezpieczenia tzw. sportów wysokiego ryzyka. Ubezpieczenie NNW najczęściej nie obejmuje wypadków będących rezultatem wykonywania aktywności fizycznej o takim charakterze, a to czy nurkowanie albo surfing zostanie uznane za taki sport, zależy od konkretnej polisy. Przed skorzystaniem z oferty ubezpieczyciela zapoznaj się z ogólnymi warunkami danej oferty, by sprawdzić czy interesujący Cię sport podlega ubezpieczeniu.

Suma ubezpieczenia powinna uwzględniać koszty leczenia oraz akcji ratowniczych w Tajlandii. W przypadku surfingu oraz nurkowania, częstymi urazami są stłuczenia, złamania kończyn, a także urazy ucha. W celu pokrycie niezbędnych kosztów leczenia urazów powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, jak i kosztów akcji ratunkowej, wartość sumy ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 35 000 EUR.

Czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, który uzupełnia przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej, kreujący dodatkowe normy dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Obowiązkiem każdego TU jest dostarczenie klientowi tekstu tego dokumentu, jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia (art. 812 ust. 1 Kodeksu cywilnego).

wyspa Nangyuan
Piękna wyspa Nangyuan (foto: pixabay)

W przypadku polisy turystycznej (która jest ubezpieczeniem o charakterze dobrowolnym), Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustala sam zakład. Ze względu na to, że klient nie ma wpływu na treść warunków, niezwykle istotne jest, by rzetelnie się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na pierwszy rzut oka mogą wydać się przerażające. Zazwyczaj jest to dokument składający się od kilku do nawet kilkudziesięciu stron tekstu, zapisanego drobnym druczkiem specjalistycznego żargonu. Warto jednak poświęcić czas na spokojne zapoznanie się z tym dokumentem. Z nieznajomości warunków ubezpieczenia najczęściej wynikają wszelkie nieporozumienia.

Elementem, który powinien Cię szczególnie zainteresować są tzw. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. To w tym miejscu znajdują się wszelkie 'wyjątki’ od ogólnej zasady pokrywania przez ubezpieczyciela kosztów leczenia oraz odszkodowania.

W zależności od TU, doznawszy uszczerbku na zdrowiu albo szkody na mieniu podczas zamieszek w centrum Bangkoku, możesz nie otrzymać swojej rekompensaty. Zdecydowana większość zakładów wyłącza z zakresu ubezpieczenia zdarzenia, które nastąpiły w trakcie zamieszek, strajków, aktów terroryzmu czy działań wojennych.

Istotne są także zawarte w warunkach definicje, np. nieszczęśliwego wypadku, które mogą różnić się od intuicyjnego znaczenia. Analizuj Ogólne Warunki Ubezpieczenia, by uniknąć niemiłego rozczarowania tak chętnie oferowanym przez ubezpieczycieli ubezpieczeniem do Tajlandii.

Podsumowanie

Pomimo tego, że przepisy prawne nie nakładają na podróżujących do Tajlandii obowiązku wykupienia minimalnego ubezpieczenia, warto się w takie zaopatrzyć.

  Pakiet polisy turystycznej obligatoryjnie powinien obejmować:
 • ubezpieczenie kosztów leczenia, którego suma ubezpieczenia nie powinna być mniejsza niż 30 000 EUR,
 • ubezpieczenie NNW, którego suma ubezpieczenia powinna być określona w oparciu o analizę tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu w przypadku nieszczęśliwego wypadku (optymalnie 5 000 EUR).

  Dodatkowo, w zależności od charakteru wyjazdu, a także miejsca w którym planujemy się zatrzymać, warto uzupełnić polisę o:
 • ubezpieczenie OC, które pokryje koszt odszkodowania za szkody wyrządzone przez Ciebie lub Twoją rodzinę (minimalnie 50 000 EUR),
 • ubezpieczenie sportów podwyższonego ryzyka (optymalnie 35 000 EUR),
 • ubezpieczenie bagażu, którego suma ubezpieczenia powinna być uzależniona od wartości przewożonych rzeczy.

Obierając Tajlandię za cel wakacyjnej podróży, nie zapominaj o ciemnych stronach tego egzotycznego raju. Będąc daleko od domu, warto zawczasu pomyśleć o właściwym ubezpieczeniu turystycznym. Poświęć wystarczająco dużo czasu na dokładną analizę wybranej polisy i dobierz jej elementy tak, by uwzględniały najwięcej potencjalnych zagrożeń.

Kup ubezpieczenie

Przypisy

 1. Królewska Ambasada Tajlandii w Polsce (online), http://www.thaiembassy.org/warsaw/pl/services/55429-Wiza.html (dostęp: 14.07.2018)
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polak za granicą – Królestwo Tajlandii (online), https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Tajlandii,THA.html (dostęp: 14.07.2018)
 3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polak za granicą – Królestwo Tajlandii (online), https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Tajlandii,THA.html (dostęp: 14.07.2018)
 4. Tamże
 5. Aviva, Tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (online), https://www2.aviva.pl/_files/Tabele_procentowego_uszczerbku_na_zdrowiu_NW.pdf (dostęp: 14.07.2018)
 6. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polak za granicą – Królestwo Tajlandii (online), https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Tajlandii,THA.html (dostęp: 14.07.2018)