Ubezpieczenie do Luksemburga

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Jak bezpiecznie zwiedzać małe państwo w środku Europy?

Najważniejsza rzecz to życie i zdrowie. Korzystanie z usług medycznych w Luksemburgu, bez dodatkowej polisy jest odpłatne. NFZ pokrywa tylko część świadczeń a opłaty i to w formie zwrotu kosztów dopiero po powrocie do kraju, nie są niskie. Z informacji przedstawianych przez MSZ wynika, że cena wizyty lekarskiej to wydatek rzędu od 30 do 50 euro, doba pobytu w szpitalu ok 250 euro, natomiast pobyt na OIOM to wydatek ok 800 euro za dobę. Biorąc to pod uwagę wybierzmy ubezpieczenie do Luksemburgu o wysokiej sumie przeznaczonej na leczenie (min 20 000 EUR).

Skrót artykułu:

  • Najważniejsze – nie przepłacaj, porównuj oferty wielu firm! W tym celu korzystaj z darmowych porównywarek z możliwością zakupu online (z prawej strony).
  • Minimalna kwota dobrej polisy to 20.000EUR na leczenie i 5.000EUR na akcje ratownicze. Musi zawierać ona również transport do kraju.
  • EKUZ nie wystarczy. Zakup dodatkowego ubezpieczenia do Luksemburgu zaleca sam NFZ.
  • Zależnie od potrzeb polisę rozszerzyć można o ochronę bagażu, OC lub choroby przewlekłe.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Luksemburga

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

Zanim wezwiesz karetkę

Zanim wezwiemy karetkę należy się zastanowić podwójnie gdyż tylko uzasadnione przypadki jej użycia są nieodpłatne. O zasadności interwencji decyduje lekarz. Jeśli nie uzna on skorzystania z transportu medycznego za uzasadniony ratowaniem życia możemy spodziewać się odpłatności rzędu 30 %. Zatem, mimo posiadania przez nas karty EKUZ będziemy musieli partycypować w kosztach usług medycznych. Sam NFZ zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Polisa medyczna, to nie wszystko czego potrzebujemy

Koszty leczenia stanowią dużą część nieprzewidzianych wydatków podczas pobytu za granicą wówczas, gdy coś się przydarzy. Jednakże są jeszcze inne ryzyka, od skutków których warto się zabezpieczyć. Jardin Du LuxembourgPolski MSZ ostrzega, przed kradzieżami w tym kraju. Warto zabezpieczyć nasze rzeczy w bagażnikach pojazdów tak, by nie były widoczne. Warto też ubezpieczyć bagaż od kradzieży i rozboju.

Kup ubezpieczenie

Innymi ryzykami, które warto wziąć pod uwagę są: następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną. Wyrządzenie szkody w mieniu lub na osobie w strefie wysokiej kultury prawnej może być podstawą do wysuwania i skutecznego dochodzenia roszczeń względem nas. Warto mieć dodatkowe pokrycie prawno-finansowe w tych obszarach.

Gdzie kupić dobre ubezpieczenie do Luksemburgu?

Mądrym rozszerzeniem naszej ochrony będzie kupno takiego ubezpieczenia turystycznego, które pozwoli zabezpieczyć koszty leczenia nie pokrywane przez EKUZ/NFZ: leczenie w prywatnych placówkach zdrowia, pobyt osób wezwanych do towarzystwa, czy repatriację. Ponadto zaś rozszerzy naszą ochronę w podróży o ryzyka poza medyczne. Takie rozwiązanie zaleca także NFZ. Warto przeszukać rynek w ramach chłodnej kalkulacji opcji i wariantów. Pomocna z pewnością będzie udostępniona po prawej stronie porównywarka ubezpieczeń wielu towarzystw z możliwością szybkiego zakupu online. Po co przepłacać skoro można porównywać?!