Ubezpieczenie do Norwegii

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Norwegia to wyjątkowe miejsce, kojarzące się głównie z fiordami, zorzami polarnymi i lodowcami. Wybierając się tam, trzeba jednak pamiętać, że zjawiska pogodowe bywają w tym kraju groźne, a poziom cen należy do najwyższych na świecie. Dlatego też tak istotne jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenie do Norwegii. W tym artykule zajmiemy się wyborem takiej idealnej polisy.

Poziom cen w Norwegii ma wpływ na koszt polisy

Norwegię postrzega się jako drogi kraj, co ma odbicie w statystykach, ponieważ dobra i usługi są tam droższe przeciętnie o 43% w porównaniu do średniej w Unii Europejskiej. Dla porównania, w Polsce przeciętne ceny stanowią jedynie 56% średniej UE1. Taką diametralną różnicę należy uwzględnić nie tylko przy planowaniu samej podróży, ale także i zawierając polisę turystyczną.

Chcąc mieć dobre ubezpieczenie na podróż do Norwegii, trzeba bowiem wybrać wyższe sumy ubezpieczenia niż np. wtedy, kiedy zamierza się wybrać na Słowację. Rekomendowany minimalny zakres polisy powinien więc obejmować:

Koszty Leczenia 250 000 PLN
– w tym także transport medyczny do Polski oraz koszty akcji ratowniczej, szczególnie w przypadku wyjazdu w góry
OC 150 000 PLN
NNW 30 000 PLN
Uwzględnij możliwe ryzyka
  • ubezpieczenie bagażu – SU wg. potrzeby zgodna z wartością bagażu.
  • sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka – O ile zamierzasz je uprawiać
  • assistance

Położenie Norwegii źródłem piękna, ale i licznych zagrożeń

Prąd atlantycki sprawia, że norweski klimat jest dużo łagodniejszy niż ten spotykany na podobnych szerokościach geograficznych, sama infrastruktura stoi zaś tam na wysokim poziomie. Mimo to norweski klimat jest surowszy niż ten spotykany w Polsce i czai się tam wiele zagrożeń, szczególnie w miejscach ochoczo odwiedzanych przez turystów. W Norwegii zaskoczyć potrafią szybko zmieniające się warunki pogodowe, w ciągu kilku godzin pogoda może się tam bowiem zmienić diametralnie. Niebezpieczeństwo czai się szczególnie w rejonach górskich, gdzie występują niskie temperatury, obficie padający śnieg oraz lawiny śnieżne. Pochłonęły one już wiele ofiar2 a ratownictwo w nich nie refinansuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Narciarstwo pozatrasowe (foto: pixabay)

Szczególnie powinny o tym pamiętać osoby zamierzające w Norwegii uprawiać narciarstwo, snowboarding, dyscypliny ekstremalne, czy też inne związane z podwyższonym ryzykiem. W takich przypadkach koniecznie w ubezpieczeniu turystycznym należy rozszerzyć zakres ochrony o skutki zdarzeń wynikłych z uprawiania tego typu aktywności. Na szczęście stosowna, dodatkowa klauzula jest dostępna u praktycznie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W Norwegii groźne są także inne zjawiska, takie jak np. lawiny kamienne3, a nawet zsunięcia fiordów prowadzące do tsunami. Spore niebezpieczeństwo może być również związane z przemieszczaniem się po oblodzonych i krętych drogach. Przemierzając Norwegię, trzeba więc liczyć się ze sporym ryzykiem wystąpienia szkód, które mogą skutkować koniecznością odbycia pilnej wizyty u lekarza.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Norwegii

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

Co warto wiedzieć o norweskiej służbie zdrowia?

Choć Norwegia nie jest krajem należącym do Unii Europejskiej, to Polacy mogą korzystać z tamtejszej służby zdrowia na tych samych zasadach, co norwescy obywatele. W tym celu należy sobie wyrobić EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Trzeba mieć jednak świadomość, że za publiczne świadczenia medyczny w Norwegii pacjenci ponoszą częściowe koszty, które nie są zwracane przez polski NFZ. Przykładowo za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu trzeba zapłacić w przeliczeniu około 65 złotych4.

W przypadku korzystania z prywatnej opieki medycznej trzeba zaś ponieść pełen jej koszt, a więc EKUZ okaże się wtedy zupełnie nieprzydatny. Warto pamiętać, że cennik norweskich lekarzy potrafi negatywnie zaskoczyć. Na szczęście jest też druga strona medalu, a wysokie koszty leczenia korespondują z jakością. Norweska opieka medyczna jest bowiem uważana za jedną z najlepszych na świecie.

Klif Preikestolen (foto: pixabay)

EKUZ może także nie pokryć kosztów związanych z transportem medycznym do Polski. Co więcej, koszty akcji poszukiwawczej i ratowniczej w Norwegii obciążają poszkodowanego i także w takich sytuacjach EKUZ okazuje się niewystarczający.

Dlatego też tak ważne jest zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia do Norwegii z wysokimi sumami ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) i uwzględnienie odpowiednich klauzul. Właściwa polisa turystyczna nie tylko uzupełni braki EKUZ al zapewni znacznie szerszą ochronę.

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą także pamiętać, aby poinformować o tym ubezpieczyciela poprzez zawarcie odpowiedniego rozszerzenia na polisie. Zawarcie klauzuli rozszerzającej ochronę o choroby przewlekłe oznacza wyższą składkę.

Wyrządzone szkody mogą opiewać na spore sumy

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kojarzy się głównie z polisami komunikacyjnymi. To ubezpieczenie zawierane jest jednak także w innych typach ubezpieczeń np. tych związanych z turystyką. W każdym przypadku OC dotyczy ochrony finansowej przed roszczeniami osób trzecich. Mając OC na samochód, ma się więc pewność, że za wywołane na drodze szkody, odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel. Podobnie, OC w polisie turystycznej chroni przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której nieumyślnie wyrządziło się szkodę. np. zalało i zniszczyło jej drogi telefon lub też przypadkiem wybiło zęby w czasie jazdy na nartach.

Także i w tym przypadku należy pamiętać, że Norwegia to kraj drogi, a niemal wszystko jest tam znacznie droższe niż w Polsce. Potencjalnie więc w tym państwie można wywołać szkody, których naprawa będzie wymagała poniesienia wielkich kosztów. Z tego powodu nie warto oszczędzać na OC, a jej suma ubezpieczenia powinna być odpowiednio wysoka.

Zakres ubezpieczenia OC w ubezpieczeniu turystycznym do Norwegii oferowanym przez PZU jest definiowany następująco:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, gdy podczas podróży, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.5

Trondheim (foto: pixabay)

Choć zakres takiego ubezpieczenia jest szeroki, to jednak i w tym ryzyku występują wykluczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowo, PZU nie gwarantuje ochrony OC, jeśli szkodę w czasie podróży wyrządzi się osobie bliskiej.

Chcąc mieć precyzyjną wiedzę na temat tego, jak i kiedy działa ubezpieczenie do Norwegii, należy przeczytać OWU tj. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a szczególnie paragraf dotyczący wykluczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najprościej OWU jest znaleźć na stronie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego (TU), choć zgodnie art. 812 ust. 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca ma zawsze obowiązek aby je przedstawić przed zakupem ubezpieczenia:

Art. 812 ust. 1.: Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.

Co warto wiedzieć na temat NNW w ubezpieczeniu do Norwegii?

Ubezpieczenie NNW, czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zawiera się dość często, przy okazji polis różnego typu. Zasada jego działania jest zaś prosta – ubezpieczyciel wypłaca środki osobie ubezpieczonej, która ucierpiała wskutek wypadku. Wysokość odszkodowania zależna jest zaś od sumy ubezpieczenia oraz wielkości uszczerbku na zdrowiu. Nieszczęśliwy wypadek, np. w Elvia jest zaś określany w następujący sposób.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – zaistniałe w OKRESIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego UBEZPIECZONY lub CZŁONEK RODZINY, niezależne od swojej woli, doznał TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU, rozstroju zdrowia lub zmarł.6

Optymalna wysokość sumy ubezpieczenia, w tym ryzyku jest w dużej mierze związana z preferencjami danej osoby. Zwykle jednak nie opłaca się na nim oszczędzać, wysoka suma ubezpieczenia może bowiem zapewnić satysfakcjonującą rekompensatę np. wtedy, kiedy przez pechowy upadek trzeba przedwcześnie zakończyć podróż po Norwegii.

Także w przypadku NNW należy mieć świadomość, że występują wyłączenia odpowiedzialności TU. Ubezpieczyciel może więc nie zapewnić wypłaty odszkodowania między innymi wtedy, gdy ubezpieczony zachorował na chorobę zakaźną w wyniku zranienia. Precyzyjne informacje na ten temat także można znaleźć w OWU wybranego ubezpieczyciela.

Dodatkowy zakres ochrony

Dobre ubezpieczenie powinno się opierać nie tylko na podstawowych ryzykach, takich jak ubezpieczenie kosztów leczenia, OC, NNW, ale także innych elementów, które przydadzą się w określonych przypadkach.

Dobry plan podróży zwiększa bezpieczeństwo (foto: pixabay)

Podróż po Norwegii wiąże się z koniecznością transportu bagażu, który można utracić w różnych miejscach i na różne sposoby. Tak jak wszędzie należy więc uważać na to, żeby nie zostać okradzionym. Przed skutkami utraty bagażu można się także zabezpieczyć na polisie turystycznej. W tym celu należy skrupulatnie oszacować wartość przewożonego bagażu i dokładnie sprawdzić w OWU, jakie przedmioty nie podlegają ochronie ubezpieczyciela. Lista wykluczeń odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych jest w tym przypadku bowiem długa.

Warto rozważyć także zawarcie klauzuli nieoczekiwanego aktu terroru, która dostępna jest np. w Generali i Allianz. W Norwegii, tak jak każdym europejskim kraju rozwiniętym, całkiem możliwe jest przecież wystąpienie zamachu terrorystycznego.

Norweskie władze stosują politykę przeciwalkoholową. Alkohole, a szczególnie te wysokoprocentowe są tam trudno dostępne, a ich cena potrafi odstraszyć nawet zamożnych norweskich obywateli. Trudno się temu dziwić, skoro butelka piwa kosztuje w przeliczeniu około 35 złotych7. Jeśli jednak w czasie podróży po Norwegii zamierza się pić alkohol, to powinno się zawrzeć na polisie turystycznej klauzulę rozszerzającą ochronę o zdarzenia wynikłe po jego spożyciu.

Zawierając ubezpieczenie turystyczne do Norwegii, nie należy także zapominać o assistance, które zapewnia wsparcie w trudnych chwilach. W skład assistance wchodzi pomoc tłumacza, która może okazać się zbędna w przypadku osób mówiących po angielsku, ponieważ w tym języku można się porozumieć praktycznie w każdej norweskiej miejscowości. Assistance może zagwarantować jednak znacznie więcej niż pomoc tłumacza, czyli pomoc prawną, całodobową infolinię kryzysową, dosłanie niezbędnych przedmiotów oraz inne wsparcie.

Kup ubezpieczenie do Norwegii

Przypisy

  1. Statistisk sentralybra, https://www.ssb.no/en/pppvare (data dostępu 2018-09-24)
  2. Wprost, https://www.wprost.pl/swiat/311796/norwegia-lawina-zabila-zagranicznych-turystow.html (data dostępu 2018-09-24)
  3. Moja Norwegia, https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/czerwony-alarm-na-gorze-mannen-mozliwe-kolejne-lawiny-13531.html (data dostępu 2018-09-24)
  4. Norwegian Univeristy of Life Sciences, https://www.nmbu.no/en/employees/international_researchers/stay/health/node/6281 (data dostępu 2018-09-24)
  5. PZU, https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1507896 (data dostępu 2018-09-24)
  6. Elvia, https://elvia.pl/pliki/owu/travel (data dostępu 2018-09-24)
  7. Numbero, https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Norway (data dostępu 2018-09-24)