Podróż samolotem do Portugalii a ubezpieczenie

  1. FUKO
  2. Ubezpieczenia
  3. Turystyczne
  4. Portugalia
  5. Ubezpieczenie na samolot do Portugalii

Biorąc pod uwagę odległość pomiędzy Polska a Portugalią, podróż samolotem wydaje się być zdecydowanie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Potencjalnie wiąże się ona z problemami, takimi jak zagubienie bagażu, czy też opóźnienia samolotu. W jaki sposób przed takimi zdarzeniami zabezpieczają polisy zagraniczne?

Skąd odszkodowanie w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu do Portugalii?

Oczekiwanie na spóźniający się samolot do np. Lizbony nie jest niczym przyjemnym. Na miejsce dociera się przecież później, niż zakładano, a w dodatku trzeba przeczekać czas na lotnisku, co może też wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jeszcze gorzej, gdy lot zostanie całkowicie odwołany albo też w wyniku nadmiernej rezerwacji miejsc, spotka się z odmową wejścia na pokład.

Dachy Lizbony (foto: pixabay)

W takich sytuacjach ma się prawo domagać odszkodowania od przewoźnika, który jednak nie zawsze jest skłonny to uczynić. W niektórych przypadkach np. gdy lot jest opóźniony przez trudne warunki atmosferyczne lub strajk, przewoźnik nie ma też obowiązku wypłacenia odszkodowania.1 Podróżnemu przysługują konkretne prawa, które reguluje rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2004 r. .2

O odszkodowanie można się także ubiegać od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zawarło się polisę turystyczną. W tym przypadku można je uzyskać także wtedy, kiedy lot został opóźniony przez strajk lub trudne warunki pogodowe. Zależy to jednak od zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które dostępne są np. na stronie internetowej ubezpieczyciela.3

Trzeba pamiętać, o tym, że należy odebrać dokumentację potwierdzającą zaistnienie danej sytuacji, np. opóźnienia lotu. Będzie ona podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Jakie odszkodowanie w przypadku problemów z bagażem?

Problemy z bagażem są wyjątkowo dokuczliwe. Wystarczy wyobrazić sobie turystę, który wylądował na Lotnisku Humberto Delgado w Lizbonie i w planach miał zameldowanie się w hotelu, przebranie, a następnie zwiedzanie zamku świętego Jerzego. Niestety okazało się, że jego bagaż zaginął. Zniszczenie bagażu lub jego zagubienie ma zaś miejsce w przypadku odpowiednio 0,6% i 0,3% walizek. Nie są to wielkie wartości, ale problemy bagażowe jednak się zdarzają. (2)

W takich sytuacjach także ma się prawo domagać odszkodowania od linii lotniczych. W tym celu należy udać się do punktu informacyjnego na lotnisku, celem wypełnienia PIR, czyli protokołu nieprawidłowości bagażowej.

Klify nieopodał Algarve (foto: pixabay)

Mając taki dokument, należy zgłosić reklamację, najlepiej bez zbędnej zwłoki. Odszkodowanie powinno być w wysokości pokrywającej wartość zagubionego lub zniszczonego bagażu. Ponadto poszkodowany ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy za artykuły pierwszej potrzeby, które musiał ponieść przez utracenie swoich rzeczy. W tym przypadku także należy pamiętać, aby zachować dokumentację, czyli paragony. Niestety odpowiedzialność linii lotniczych podlega ograniczeniom, można więc liczyć na odszkodowanie tylko do pewnej kwoty. W dodatku za niektóre, szczególnie drogocenne przedmioty, nie otrzyma się żadnego odszkodowania.

W takich sytuacjach także przydaje się dobrowolne ubezpieczenie do Portugalii, które umożliwia ubezpieczenie bagażu na wyższe kwoty i może obejmować także droższe przedmioty np. sprzęt elektroniczny.

Od towarzystwa ubezpieczeniowego można się również domagać zwrotu kosztów, za konieczność nabycia towarów pierwszej potrzeby:

Jeśli na skutek udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego przez linie lotnicze do miejsca pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego o co najmniej 8 godzin, Ubezpieczony poniósł wydatki na zakup wyłącznie na własne potrzeby artykułów pierwszej potrzeby Generali refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków wyżej wymienione koszty do równowartości 120 euro.4

Trzeba mieć świadomość, że towarzystwa ubezpieczeniowe także stosują szereg ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności dotyczących ubezpieczenia bagażu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są oczywiście w OWU ubezpieczenia turystycznego danego ubezpieczyciela.

Kup ubezpieczenie
Rate this post