Ubezpieczenie do Rosji

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Zanim kupisz ubezpieczenie turystyczne do Rosji dobrze się zastanów. Minimalna suma kosztów leczenia, która jest wymagana do uzyskania wizy w mojej ocenie nie jest wystarczająca. Jest to specyficzny kierunek i jako taki warto dobrze przemyśleć zakres ochrony, którą powinieneś posiadać. Postarałem się przeanalizować ten temat za Ciebie i przekazać wszystkie niezbędne informacje w mam nadzieję przystępny sposób.

Jeżeli nie chcesz wnikać w ubezpieczeniowe szczegóły, zwróć jedynie uwagę na poniższą tabelę z odpowiednimi sumami oraz zakresem ochrony. Kieruj się nią kupując własną polisę.

Rekomendowany zakres ubezpieczenia do Rosji

Kupując polisę turystyczną zawsze zwracaj uwagę na wartości poszczególnych jej elementów. Poniżej przedstawiam w moim przekonaniu optymalną konfigurację, pozwalającą na spokojne spędzenie urlopu bez ponoszenia niepotrzebnego ryzyka. Rekomendacja oparta jest na stawkach i dostępności leczenia w Federacji Rosyjskiej oraz możliwych do wystąpienia zagrożeniach.

Koszty Leczenia 80 000 EUR (min. wizowe to 30 000 EUR)
– transport medyczny w tym do Polski – do pełnej wartość KL
OC 50 000 EUR
NNW 15 000 EUR
Uwzględnij ryzyka
  • ubezpieczenie bagażu – Wartość wg. potrzeby. Sprawdź czy obejmuje utratę bagażu w wyniku rozboju
  • akty terroryzmu – Sprawdź czy są uwzględnione w KL lub nie znajdują się w wykluczeniach

Obowiązkowe ubezpieczenie do wizy w Rosji może nie wystarczyć

Każdy turysta występujący o wizę wjazdową na terytorium Federacji Rosyjskiej musi przedstawić w ambasadzie polisę ubezpieczeniową. Nie jest istotne czy będzie zawarta w polskim czy zagranicznym towarzystwie (chociaż zdarzało się że ambasada honorowała konkretne firmy – polecam upewnić się telefonicznie), jednak istotne jest na jaką kwotę będzie opiewać. Jak podaje Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce, warunkiem otrzymania wizy turystycznej jest:

Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem 30 000 EUR ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobytu w Rosji.1

Chodzi o wartość oznaczaną w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych jako koszty leczenia. Prawo wymaga zatem aby nie były one niższe niż 30 000 EUR. Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz kupić polisę z minimalną ochroną (dlaczego nie jest to najlepszym pomysłem piszę niżej), zwróć uwagę na fakt że najtańsze oferty rozpoczynają się już od niewystarczających do otrzymania wizy 20 000 EUR.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Rosji

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

Sankt Petersburg (foto: pixabay)
Akceptowalna jest również polisa opiewająca na równowartość w polskich złotych. Co więcej, część ubezpieczycieli działających na krajowym rynku dostosowała swoją ofertę do przepisów wizowych i chcąc kupić ochronę możemy, zamiast okrągłej sumy kosztów leczenia, spotkać wartość odpowiadającą 30 000 EUR zgodnie z aktualnym kursem walut. Dla przykładu w dniu pisania tego tekstu TU Europa oraz AXA proponowały ubezpieczenia do Rosji z KL na 126 864 PLN co oznaczało równowartość minimalnych 30 000 EUR.

Pamiętaj również, że warunkiem wydania wizy do Rosji, oprócz odpowiedniej polisy, jest ważny minimum 180 dni paszport, licząc od daty zakończenia terminu ważności owej wizy. Wspominam o tym ponieważ jest to częsta przyczyna odrzucania wniosków wizowych.

Suma kosztów leczenia a standardy medyczne w Rosji

Między Polską a Rosją obowiązuje umowa gwarantująca wzajemną bezpłatną pomoc medyczną, jednak jedynie w razie nagłych wypadków i zachorowań. Publiczna ochrona zdrowia obok edukacji i systemu emerytalnego stanowi największą bolączkę Rosji. Niektóre szpitale braki w budżecie próbują rekompensować pobierając opłaty za usługi, przede wszystkim za badania. Ludzie, którzy chcą dostać się do lekarza bez kolejki muszą dopłacić za możliwość przyjęcia od ręki. Dodatkowym, rzadko wspominanym problemem jest korupcja w szpitalach czyli niespodziewane wydatki, których nie będziemy w stanie ubezpieczycielowi udokumentować. Najlepiej zatem korzystać z sieci placówek prywatnych. Są one drogie ale oferują dużo lepszy standard leczenia. Niestety możliwość taką dostajemy jedynie w największych miastach. Najlepiej jest oczywiście w Moskwie. Gorzej gdy nasza podróż nie ogranicza się jedynie do Moskwy. Od 2014 Rosja rozpoczęła optymalizację wydatków na opiekę zdrowotną, która polega przede wszystkim na zamykaniu mniejszych jednostek i koncentracji wydatków na największych szpitalach. Dysproporcje w wyniku tych działań tylko się powiększyły.

W związku z tym, w przypadku choroby logicznym działaniem jest chęć skrócenia pobytu w rosyjskich publicznych szpitalach do minimum. Podstawową zaletą ubezpieczenia turystycznego powinien zatem być, gdy tylko to możliwe jak najszybszy transport poszkodowanego do kraju lub na tyle wysoki limit kosztów leczenia aby pokrył wydatki na prywatną opiekę zdrowotną. Jak wspominam w tabeli rozpoczynającej ten artykuł, optymalna polisa powinna przeznaczać na leczenie minimum 80 000 EUR i tyle samo na transport do prywatnego szpitala lub Polski. Często zdarza się że limit przeznaczony na repatriację jest niższy od kosztów leczenia. W przypadku Rosji warto zwrócić na ten element uwagę.

Możliwe ryzyka a zakres polisy

Ochrona bagażu i gotówki

Jak podaje Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

W Rosji występuje spore zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszustwa i pobicia). Zaleca się unikanie rzucającego się w oczy zachowania wskazującego na posiadanie większych kwot pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje benzynowe itp.2
W wypadku utraty oraz uszkodzenia osobistych rzeczy rekompensaty domagać się możemy w ramach ubezpieczenia bagażu. W powyższej rekomendacji uznałem że każdy powinien dostosować jego sumę do indywidualnych potrzeb, pamiętając że wzrost wartości bagażu ma wpływ na koszt polisy. Ta sama zasada tyczy się ochrony bagażu w samolocie lub opóźnienia jego otrzymania na lotnisku. Jeżeli nie lecimy samolotem, po co za taką ochronę dopłacać? Korzystaj z tych możliwości z rozwagą

Czasami skorzystać możemy również z dodatkowej ochrony gotówki podczas jej wypłaty z bankomatu. Dla przykładu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Podróże firmy ELVIA przeczytamy:

W przypadku gdy ubezpieczony padł ofiarą rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, w wyniku którego utracił gotówkę pobraną za pośrednictwem bankomatu, ubezpieczyciel zwraca utracone pieniądze, jednak nie więcej niż do równowartości kwoty (zależnej od wariantu – przyp. red.) (…)3

Zwróć uwagę, że mimo wysokiej sumy ubezpieczenia bagażu polisa może wprowadzać dodatkowe limity.

Wrak na jeziorze Bajkał, Syberia (foto: pixabay)
Popularnym przykładem jest limit wartości pojedynczej utraconej rzeczy lub wprowadzenie maksymalnej wartość elektroniki czy sprzętu sportowego. W przykładzie powyżej mamy limit wartości wypłaty z bankomatu. W AXA Assistance za to wartość pojedynczej utraconej rzeczy nie może przekroczyć 50% całkowitej sumy ubezpieczenia bagażu. To samo tyczy się sumy wartości utraconej elektroniki. Mondial Assistance czyli EVIA dopiero w podwyższonym wariancie ubezpieczenia turystycznego do Rosji (Optimum i VIP) ochroni sprzęt sportowy, itd. Podsumowując, suma ubezpieczenia bagażu to najwyższa kwota jaka chwalą się towarzystwa. Nie musi być zawsze taka sama jak wartość jego pojedynczych składników.

W przypadku kontaktu z ciężkimi zazwyczaj do rozmów instytucjami Federacji Rosyjskiej (np milicją) z pomocą przyjść może usługa tłumacza lub polskojęzyczna pomoc prawna. Niestety ciężko znaleźć w ofercie ubezpieczeń turystycznych taką ochronę. Jedynie nieliczne z nich są w nią zaopatrzone i to zazwyczaj w rozszerzonym, droższym wariancie polisy.

Ryzyko aktów terroryzmu

Być może pamiętasz niedawne smutne wydarzenie w rosyjskim Petersburgu. 13 kwietnia 2017 roku o godzinie 14:40 doszło do ataku terrorystycznego w metrze w samym centrum miasta. Według danych NAK (Narodowy Komitet Antyterrorystyczny w jego wyniku zginęło 14 osób, a 47 zostało rannych4. To oczywiście niejedyny taki przypadek w ostatnich latach w Rosji. Pokazuje on że ryzyko tego typu wydarzeń, szczególnie w rejonach odwiedzanych przez turystów nadal istnieje. Zgodnie z danymi Global Terrorism Index z 20165 roku Rosja zajmuje 30 miejsce pod względem tego typu ryzyka co jest poziomem wysokim.

W razie wystąpienia tego typu zagrożeń, zabezpieczyć możesz się, wykupując dodatkową ochronę, zwaną zazwyczaj klauzulą nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru. Ubezpieczyciel deklaruje, że poniesie odpowiedzialność za szkody będące skutkiem następstw nieszczęśliwych wypadków poniesionych w wyniku nagłych działań wojennych lub aktów terroru, najczęściej do 7 dni (Signal Iduna, Generali, Allianz, AXA). Słowo “nagłych” jest tutaj kluczowe – ochrona nie zadziała gdy wybierzemy się do kraju już objętego działaniami wojennymi. W ochrony tej wyłączone są również niektóre najbardziej niebezpieczne kraje, jednak nie Federacja Rosyjska. Warto zatem sprawdzić czy nasze ubezpieczenie do Rosji obejmuje akty terroryzmu.

Obowiązkowe OC dla kierowców

Jeżeli planujesz poruszanie się samochodem po Rosji, masz obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jadąc własnym autem polisę taką można wykupić u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych.

Warunki atmosferyczne

Basilius-Kathedrale w Moskwie (foto: pexels)
Oczywiście Rosja niezmiernie kojarzy się z zimnem (i to nie zawsze jedynie w znaczeniu atmosferycznym). Przed tradycyjną rosyjską zimą standardowa polisa turystyczna jednak nie chroni. Ciężko pokusić się nawet o zwrot kosztów transportu w razie wystąpienia opadów śniegu ponieważ jest to zjawisko niezależne od przewoźnika. Czym innym są oczywiście problemy zdrowotne wynikłe w wyniku wychłodzenia. Leczenie takich schorzeń jak najbardziej znajduje się w zakresie podstawowym ochrony.

Abstrahując od zimy, według raportu6 wydanego przez United Nations University, prawdopodobieństwo wystąpienia kataklizmów naturalnych w Rosji wynosi 3,58% co stawia ją podobnej pozycji jak Polskę (3,2%). Nie ma zatem przesłanek aby zwiększać koszt polisy by przed takimi zagrożeniami jak powódź czy huragan dodatkowo się chronić.

Czytaj to, co drobnym drukiem

Wyłączenia odpowiedzialności to część Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dokumentu, który musimy dostać przed zakupem) którą koniecznie warto przeczytać. Towarzystwa wymieniają w niej sytuacje, w których ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. Często jest to sposób na “ukrycie” przed twoimi oczami pewnych niewygodnych elementów lub zakresu który nie jest objęty ochroną. Mówiąc prościej, towarzystwa stosują ograniczenia odpowiedzialności, aby uniknąć nadmiernego wyłudzania przez klientów odszkodowań.

Myśląc o bezpieczeństwie w Rosji, warto zwrócić uwagę na dwa wyłączenia, które mogą znaleźć się w tym dokumencie:

  • Działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty terroryzmu lub sabotażu, udział ubezpieczonego w nielegalnych strajkach;
  • Pozostawanie pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Znając kulturę i klimat panujący w Rosji, możemy być “szczególnie” narażeni na wystąpienie tego drugiego zdarzenia. Pamiętaj że w wypadku wystąpienia szkody pod wpływem alkoholu ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. I tym akcentem, z przymrużeniem oka chciałbym zakończyć ten artykuł.

Mam nadzieję że przekonałem Cię, że ubezpieczenie turystyczne do Rosji to nie tylko dodatek do wizy i warto głębiej przeanalizować wybraną ofertę oraz powiększyć nieco stawki jego stawki i zakres. Znajdziesz je oczywiście w tabeli na górze strony.

Kup ubezpieczenie

Przypisy

  1. Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce http://warsaw.kdmid.ru/pl.aspx?lst=pl&it=/Wiza%20turystyczna.aspx
  2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polska za granicą https://polakzagranica.msz.gov.pl/Federacja,Rosyjska,RUS.html
  3. ELVIA Podróże – Ogólne Warunki Ubezpieczenia https://elvia.pl/pliki/owu/travel
  4. НАК девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга (ros.). 2017-04-0
  5. Institute For Economics And Peace Global Terrorism Index 2016 NOV 2016 / IEP REPORT 43
  6. United Nations University Institute for Environment and Human Security WorldRiskReport 2016. ISBN 978-3-946785-02-6