Ubezpieczenie do Włoch

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Skoro trafiłeś na tę stronę, zapewne chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wyjazdu. W tym artykule postaramy się przeanalizować wszystkie czynniki, które powinieneś brać pod uwagę wybierając ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Włoch oraz pomożemy w wyborze optymalnego i taniego rozwiązania.

Po przeczytaniu tego tekstu nie powinieneś już mieć wątpliwości, czy w Twoim przypadku, bardziej opłacalna pod względem finansowym i zabezpieczenia Twojego zdrowia będzie standardowa usługa w ramach świadczeń EKUZ, czy może warto zastanowić się nad dodatkowym zabezpieczeniem zdrowia w podróży. Kluczowe znaczenie ma tutaj wybranie odpowiednio wysokich sum ubezpieczenia oraz uwzględnienie właściwych ryzyk.

Rekomendowany zakres ubezpieczenia do Włoch

Udając się do Włoch, należy pamiętać o tym, aby zawrzeć odpowiednią polisę, która pomoże w nieoczekiwanych sytuacjach, a także zapewni odszkodowanie. W większości przypadków zarekomendować można następujący zakres takiego ubezpieczenia:

Koszty Leczenia 250 000 PLN
– w tym także transport medyczny do Polski oraz koszty akcji ratowniczej, szczególnie w przypadku wyjazdu w góry
OC 120 000 PLN
NNW 30 000 PLN
Uwzględnij ryzyka
 • ubezpieczenie bagażu – SU powinna być równa wartości bagażu
 • sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka – O ile zamierzasz je uprawiać
 • klauzula alkoholowa – O ile zamierzasz spożywać alkohol
 • aktów terroryzmu

Warto mieć jednak świadomość, że zakres ubezpieczenia turystycznego do Włoch w dużej mierze jest zależny od celu wyjazdu. Nieco inna powinna więc być polisa dla osoby zamierzającej zwiedzać miasta, a inna dla tej, która planuje zdobywać alpejskie szczyty.

Zawsze warto zwrócić uwagę na to, aby polisa zawierała odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia dotyczącą kosztów leczenia, OC na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim, NNW zapewniające odszkodowanie w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, oraz ochronę bagażu.

Widok z helikoptera ratowniczego w Alpach (foto: pixabay)

Jeśli jednak celem podróży ma być zdobywanie górskich szczytów, narciarstwo, czy też uprawianie sportów ekstremalnych, to koniecznie należy ująć te ryzyka w polisie i wykupić ubezpieczenie, które zapewnia odpowiednio wysoką sumę w przypadku akcji ratowniczych. We Włoszech koszty akcji ratowniczej obciążają ratowaną osobę, a nierzadko wynoszą one nawet około 20 000 EURO.

Osoby planujące we Włoszech jeździć na nartach powinny także zwrócić szczególną uwagę na odpowiednio wysokie OC, które powinno wynosić co najmniej 120 000 złotych i obejmować zdarzenia na stoku narciarskim, dzięki czemu będzie można uniknąć konieczności opłacenia rehabilitacji osobie, z którą zderzyło się w czasie uprawiania narciarstwa. Warto o tym pamiętać, ponieważ każdy narciarz na stoku może wywołać poważną szkodę osobie trzeciej, a koszty rehabilitacji w tego typu przypadkach również mogą wynieść kilkanaście tysięcy euro.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Włoch

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

EKUZ we Włoszech

Przed wyruszeniem do Italii, można wyrobić za darmo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ. Na jej podstawie możliwe jest korzystanie z publicznych placówek medycznych, na takich samych zasadach, jak obywatele Włoch. Publiczna opieka medyczna we Włoszech jest jednak częściowo odpłatna. Przykładowo konsultacja u lekarza pierwszego kontaktu wiąże się z kosztem 36,15 euro1. Częściowo odpłatna jest także opieka ambulatoryjna, koszt usług dentystycznych jest zaś całkowicie pokrywany przez pacjenta2.

Poważnym mankamentem EKUZ jest to, że nie pokrywa kosztów następstw wypadków, akcji poszukiwawczych oraz transportu do kraju. Dokładne informacje znajdziesz w poradniku ikona pdf EKUZ we Włoszech. W związku z tym wszystkim sam Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca, by skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia na wyjazd i pobyt we Włoszech. Dzięki przynależności do Wspólnoty, koszty takiej polisy nie są wysokie.

  W przeciwieństwie bowiem do EKUZ odpowiednio dobrane ubezpieczenie zagraniczne do Włoch:
 • Pokryje koszty związane z płatnymi usługami dostępnymi w publicznej służbie zdrowia.
 • Opłaci koszty pomocy lekarskiej wykonywanej przez lekarzy prywatnych. W wielu
 • turystycznych miejscowościach lekarze przyjmują zaś wyłącznie prywatnie3.
 • Pokryje kosztu transportu medycznego z Włoch do Polski, które mogą być bardzo wysokie, szczególnie biorąc pod uwagę odległość pomiędzy oboma krajami.
 • Zapewni odszkodowanie NNW oraz ochronę OC.
 • Opłaci koszt wizyt dentystycznych, których we Włoszech są drogie.
 • Pokryje koszty poszukiwań, ratownictwa górskiego oraz transport np. helikopterem do placówki medycznej.
 • Zapewni wsparcie assistance, czyli np. pomoc tłumacza.
Właściwa polisa turystyczna zapewnia więc wszechstronne wsparcie w wielu losowych sytuacjach, jakie mogą się przytrafić w czasie podróży po Włoszech.

Ryzyka a zakres polisy

Terroryzm i nielegalni imigranci

Państwo Włoskie zmaga się z ogromnym kryzysem związanym z przybyciem nielegalnych imigrantów. Szczególnie turystyczne ośrodki mogą być zaś celem aktów terrorystycznych. Wielu ekspertów uważa zaś, że Rzym jako miasto symbol i kolebka europejskiej kultury jest ‘atrakcyjnym’ celem dla grup terrorystycznych. We Włoszech obowiązuje obecnie 4 w 5-stopniowej skali stopień zagrożenia terrorystycznego [stan na 03.08.2018]4. Oznacza to, że miejscowe władze uważają, że atak terrorystyczny w tym kraju jest wysoce prawdopodobny.

Ubezpieczenie do Republiki Włoskiej powinno więc chronić także przed skutkami zdarzeń tego typu. Warto więc zwrócić uwagę, czy wariant danego ubezpieczenia, obejmuje swą ochroną ryzyko wystąpienia ataku terrorystycznego.

Ubezpieczenie bagażu i gotówki

Pilnuj swojego portfela (foto: pixabay)

We Włoszech a szczególnie w Rzymie, dużym problem są kradzieże. Warto mieć tego świadomość przez cały okres podróży, a szczególnie przebywając w tłumie zwiedzających turystów5.

Suma ubezpieczenia bagażu powinna zaś być równa jego wartości. Należy mieć przy tym świadomość, że towarzystwa mogą nie ubezpieczać niektórych rodzajów bagażu lub też ubezpieczać go wyłącznie po zawarciu stosownej klauzuli. Szczegółowe informacje na ten temat także znajdują się w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które można znaleźć na stronie internetowej danego ubezpieczyciela.

Zawsze warto też pamiętać o tym, że ubezpieczenie bagażu we Włoszech obowiązuje tylko wtedy, kiedy jego kradzież zgłosi się na policję.

Choroby przewlekłe

W przypadku osób cierpiących na chorobę przewlekłą, ważne jest to, aby w polisie zagranicznej zawrzeć klauzulę ochrony od następstw zdarzeń wynikających właśnie z choroby przewlekłej.

Warto o tym pamiętać szczególnie przed udaniem się kraju takiego jak Włochy, gdzie klimat wyraźnie różni się od tego spotykanego w Polsce, a bardzo wysokie temperatury mogą powodować zaostrzenie stanów chorobowych.

OWU towarzystw ubezpieczeniowych definicje chorób przewlekłych mogą się różnić. Przykładowo AXA definiuje chorobę przewlekłą jako:

Choroby lub problemy zdrowotne wymienione w aktualnie obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki. Do chorób przewlekłych zalicza się również alergię6.

Assistance

Assistance kojarzy się głównie z ubezpieczeniem samochodu, gdzie obejmuje pomoc w przypadku awarii pojazdu, jego odholowanie itp. Należy mieć jednak świadomość, że assistance występuje także i w przypadku innych typów ubezpieczeń, w tym także ubezpieczenia turystycznego do Włoch.

Ulice Rzymu potrafią być niebezpieczne (foto: pixabay)

Assistance w polisie turystycznej może zapewnić szerokie wsparcie, takie jak pomoc prawną, pokrycie kosztów transportu osoby towarzyszącej do osoby, która zachorowała we Włoszech, czy też pomoc tłumacza, która także jest ważna, ponieważ w wielu włoskich miejscowościach często trudno się porozumieć w innym języku niż włoski.

Klauzula alkoholowa

Chcąc we Włoszech spożywać słynne włoskie wino, czy też inne trunki, to należy to uwzględnić to w polisie. Jeśli bowiem nie zawrze się klauzuli alkoholowej, to ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała zdarzeń, który miały miejsce w czasie, gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu. Klauzulą alkoholową oferują np. W Generali, Allianz, Compensa, czy InterRisk.

Sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka

Wybierając się do Włoch po to, aby spędzać czas aktywnie fizycznie (uprawiać sporty zimowe, ekstremalne lub inne zaliczane do sportów podwyższonego ryzyka), to koniecznie należy to uwzględnić na polisie turystycznej poprzez wykupienie odpowiednich klauzul. Informacje na temat tego, które dyscypliny sportu wymagają wykupienia dodatkowej klauzuli, znajdują się w OWU.

Ubezpieczenie do Włoch może być zależne od środka transportu

Polacy do Włoch podróżują różnymi środkami transportu. Jeśli do Italii zamierza się wybrać poprzez transport zbiorowy, czyli podróż samolotem, autokarem, czy też pociągiem, to należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ubezpieczenie bagażu.

  Wielu polskich obywateli do Włoch udaje się jednak własnym samochodem. W takim przypadku należy zapewnić także odpowiednie ubezpieczenie pojazdu, pamiętając o tym, że:
 • Nie trzeba wyrabiać Zielonej Karty, ponieważ certyfikat OC od polskiego ubezpieczyciela jest honorowany zarówno we Włoszech, jak i w krajach, przez które się przejeżdża, podróżując z Polski do Włoch.
 • Wysoce wskazane jest posiadanie AC na dany samochód. Podróż do Włoch i z powrotem może oznaczać bowiem przybycie nawet ponad 3000 km, a w czasie tak długiej podróży istnieje ryzyko uszkodzenia pojazdu. W niektórych rejonach Włoch dochodzi także do trzęsień ziemi, w wyniku których także może dojść do uszkodzenia samochodu. W dodatku we Włoszech panuje duży problem z kradzieżami.
 • Należy mieć szerokie ubezpieczenie assistance dla pojazdu, które może okazać się bezcenne w przypadku awarii samochodu.

Kup ubezpieczenie

Przypisy

 1. Narodowy Fundusz Zdrowia, https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/wlochy (data dostępu 2018-08-03)
 2. The commonwealth Fund, https://international.commonwealthfund.org/countries/italy/ (data dostępu 2018-08-03)
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia, https://www.ekuz.nfz.gov.pl/aktualnosci/nie-zapomnij-o-ekuz-na-wakacje (data dostępu 2018-08-03)
 4. Institute For Economics And Peace Global Terrorism Index 2016, http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf (data dostępu 2018-08-03)
 5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Wloska,ITA.html (data dostępu 2018-08-03)
 6. AXA, https://axa.pl/files/public/uploads/OWU_Turystyczne_2017_03_22.pdf (data dostępu 2018-08-03)