Ubezpieczenie do Hiszpanii

ubezpieczenie już od kilku zł
kalkulacja w 1 minutę
porównaj ceny i kup online!

Hiszpanię można uznać za turystyczny raj. Wspaniała pogoda, zachwycające plaże, zabytkowe miasta, legendarne stadiony piłkarskie oraz inne atrakcje przyciągają turystów z całego świata właśnie do tego kraju. Chcąc jednak zwiedzać w spokoju, należy odpowiednio dobrać ubezpieczenie do Hiszpanii. Nie jest to trudne.

Warto, oprócz karty EKUZ pomyśleć o sensownym ubezpieczeniu do Hiszpanii, zwłaszcza że coraz częściej słyszy się o problemach w przyjęciach do szpitali, czy udzielaniu pomocy medycznej turystom. Jak przekonuje Anna Kozłowska w Polskim Radiu Trójce:

Rzeczywiście placówki medyczne w Hiszpanii zaostrzyły warunki dotyczące przyjmowania naszych klientów, zarówno tych publicznych, jak i tych prywatnych. Nie chcą przyjmować klientów bez wcześniejszej gwarancji pokrycia wszelkich kosztów przez ubezpieczyciela.1

W tym artykule dowiesz się wystarczających do wyboru polisy podstaw. Natomiast, jeżeli chcesz dokładniej przeanalizować temat, zapraszamy do specjalnego tekstu o tym, jak kupować ubezpieczenie za granicę.

Zalecany zakres, jaki powinno posiadać dobre ubezpieczenie do Hiszpanii

Odpowiednia polisa turystyczna to podstawa przy planowaniu zagranicznych wakacji. Dzięki niej można liczyć na szybką pomoc w wielu kryzysowych sytuacjach oraz odpowiednie odszkodowanie. Ubezpieczenie do Hiszpanii może mieć bardzo szeroki zakres – w końcu ma zapewniać pomoc w przeróżnych sytuacjach losowych. Dlatego też taka polisa tak naprawdę składa się z kilku produktów ubezpieczeniowych oraz dodatkowych klauzul. Zależy to od potrzeb i zasobności naszego portfela.

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) zapewnia pomoc w przypadku problemów zdrowotnych w tym pokrycie kosztów leczenia. Dzięki OC można poczuć się bezpieczniej, ponieważ pokrywa ono finansowe roszczenie osób trzecich, w sytuacji, kiedy podróżny wyrządził komuś nieumyślną szkodę. Warto też pamiętać o NNW, dzięki czemu będzie można liczyć na odszkodowanie w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Koniecznie należy uwzględnić także dodatkowe klauzule np. ubezpieczenie bagażu.

Dobrany przez nas i rekomendowany zakres ubezpieczenia turystycznego do Hiszpanii prezentuje się następująco:

Koszty Leczenia 250 000 PLN
– w tym również transport medyczny do Polski oraz koszty akcji ratowniczej, szczególnie w przypadku podróży w Pireneje.
OC 120 000 PLN
NNW 30 000 PLN
Uwzględnij możliwe ryzyka
 • utraty bagażu – suma ubezpieczenia do Hiszpanii w tym zakresi powinna być równa wartości bagażu. Sprawdź czy obejmuje utratę bagażu w wyniku rozboju
 • klauzulę ochrony w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych i podwyższonego ryzyka -jeżeli zamierzasz takie uprawiać
 • klauzula alkoholowa – o ile zamierzasz próbować dużo hiszpańskiego wina 🙂

OWU – czytaj zawsze przed zakupem!

W dzisiejszych czasach polisę turystyczną można zawrzeć z łatwością. Wystarczy skorzystać z usług agenta ubezpieczeniowego lub też kupić online na przykład u rekomendowanej przez nas firmy. Otrzymuje się wtedy ofertę ubezpieczenia, na której znajduje się kilka podstawowych informacji. Znaleźć tam można sumy ubezpieczenia dotyczące kosztów leczenia, OC, NNW i dodatkowych ryzyk, a także składkę za polisę.

Czytanie tego co się podpisuje jest zawsze dobrą praktyką (foto: pixabay)

Trzeba jednak pamiętać, że zawierają polisę turystyczną, akceptuje się także Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). W tym dokumencie zawartych jest dużo więcej informacji na temat zakresu działania danej polisy. Zanim kupisz ubezpieczenie do Hiszpanii, warto sprawdzić OWU, może się bowiem okazać, że np. szereg przedmiotów nie podlega ochronie ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia bagażu.

OWU to dokument liczący kilkadziesiąt stron, jednak nawigacja po nim jest łatwa i można w nim znaleźć wszystkie informacje na temat tego, czy dana polisa zapewni ochronę w określonym przypadku. OWU najprościej jest zaś znaleźć na stronie internetowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Najtańsze oferty ubezpieczeń do Hiszpanii

AXA
88 086zł
KL
8 809zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Europa
90 000zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
Generali
200 000zł
KL
20 000zł
NNW
50 000zł
OC
0zł
Bagaż
Signal Iduna
88 086zł
KL
15 000zł
NNW
0zł
OC
0zł
Bagaż
PZU Wojażer
200 000zł
KL
100 000zł
NNW
100 000zł
OC
3 000zł
Bagaż
Elvia
80 000zł
KL
5 000zł
NNW
50 000zł
OC
1 000zł
Bagaż
Aviva
300 000zł
KL
50 000zł
NNW
20 000zł
OC
1 000zł
Bagaż

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia a EKUZ

Corrida, flamenco, magicznie zielone wzgórza północy i oblane słońcem plaże południa. To wszystko i wiele innych atrakcji zapewni nam Hiszpania. Co zrobić żeby wspomnienia z wyjazdu oblane były słońcem a nie problemami z opłaceniem hiszpańskiej służby zdrowia?

Obywatele Polski przebywający w Hiszpanii mogą korzystać z publicznej służby zdrowia na podstawie EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ może nie zapewnić wystarczającej ochrony medycznej, o czym informuje sam NFZ.

Ponieważ EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski i opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia do Hiszpanii.2

Ubezpieczenie kosztów leczenia, w ramach polisy turystycznej zapewni zaś znacznie szerszą ochronę.

  Odpowiednia polisa turystyczna w przeciwieństwie do EKUZ pokryje też koszty:
 • związane z usługami lekarzy prywatnych. Warto pamiętać, że szczególnie w ośrodkach turystycznych zwykle łatwiej i szybciej można uzyskać pomoc u lekarzy prywatnych niż tych pracujących w ramach publicznej służby zdrowia,
 • wizyt u dentysty, które w Hiszpanii zawsze są odpłatne,
 • transportu medycznego do Polski, w przypadku poważnych chorób – jego koszt może być liczony w dziesiątkach tysięcy złotych,
 • ratownictwa medycznego,
 • wezwania kartki, co może wiązać się z kosztem 480 euro3,
 • związane z zakupem środków medycznych.
Stadion Barcelony to raj dla kieszonkowców (foto: pixabay)
W dodatku dobra polisa turystyczna zapewni znacznie szerszą ochronę związaną nie tylko z opieką medyczną, ale także np. w przypadku zastania okradzionym. Chcąc więc czuć się bezpiecznie w Hiszpanii, nie warto polegać wyłącznie na EKUZ, za to należy zawrzeć polisę turystyczną.

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny zwrócić uwagę także i na to, by w swej polisie uwzględnić klauzulę rozszerzającą ochronę właśnie o problemy zdrowotne powiązane z chorobą przewlekłą.

Łączne koszty leczenia w Hiszpanii, połączone np. z transportem medycznym do Polski mogą być bardzo kosztowne. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia powinna więc wynosić minimum 250 000 złotych.

OC i NNW w ubezpieczeniu do Hiszpanii

Ochrona odpowiedzialności cywilnej

W czasie podróży do innego kraju np. Hiszpanii można wyrządzić szkodę osobie trzeciej, która może za to żądać rekompensaty finansowej. Chcąc się przed tym zabezpieczyć, należy zawrzeć ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. W Warcie odpowiedzialność cywilną na polisie turystycznej definiuje się następująco:

„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, w jego życiu prywatnym, podczas podróży krajowej albo zagranicznej, za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w okresie ubezpieczenia, do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa.”4
Ubezpieczenie OC może się więc przydać na przykład wtedy, kiedy podczas gry w frisbee na hiszpańskiej plaży wpadnie się przypadkiem na osobę trzecią i wyrządzi jej szkodę, np. złamie rękę, a przy okazji uszkodzi jej telefon. W takim przypadku osoba poszkodowana może żądać odszkodowania, które zostanie pokryte właśnie z polisy. Suma na ubezpieczenie do Hiszpanii w tym ryzyku powinna wynosić co najmniej 120 000 złotych.

Ochrona NNW

NNW to produkt ubezpieczeniowy zawierany powszechnie przy okazji różnych innych produktów. NNW jest więc spotykane w ubezpieczeniach życiowych, komunikacyjnych i innych.

Warto o nim pomyśleć także gdy wybierasz turystyczne ubezpieczenie do Hiszpanii. W czasie podróży zagranicznej zwykle turyści ruszają się dużo i wykonują wiele czynności, które mogą skończyć się urazem. Dzięki odpowiedniemu NNW w polisie można zaś liczyć na odszkodowanie np. wtedy, kiedy uszkodziło się staw kolanowy.

To, w jakich przypadkach można liczyć na odszkodowanie, najłatwiej jest sprawdzić w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wysokość wypłaty odszkodowania zależna jest od rodzaju urazu oraz sumy ubezpieczenia. W przypadku wyjazdu do Hiszpanii warto wybrać oferty z sumą ubezpieczenia NNW wynoszącą przynajmniej 30 000 złotych.

Dodatkowe ryzyka na polisie turystycznej

Ubezpieczenie bagażu i gotówki

MSZ ostrzega, że w Hiszpanii sporym problemem jest uliczna przestępczość, szczególnie w dużych miastach. Barcelona niestety przoduje w tego typu zagrożeniach. Przebywający tam turyści mogą więc paść ofiarą złodzieja(4).

Tak działają kieszonkowcy (video: YouTube)
Bagaż może zostać także utracony w innych okolicznościach np. na lotnisku. Warto więc zachować czujność, a przed wyjazdem ubezpieczyć swój bagaż.

Suma ubezpieczenia w tym ryzyku powinna być równa wartości bagażu. Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczyciele stosują szereg wykluczeń odpowiedzialności. Ochronie mogą więc nie podlegać np. biżuteria i sprzęt elektroniczny. Towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają także swą odpowiedzialność w sytuacjach, kiedy bagaż został pozostawiony bez opieki.

Terroryzm

W Hiszpanii panuje realne zagrożenie terrorystyczne.5 Ze wzmożonymi kontrolami można się spotkać na lotniskach i ulicach. Przebywając w tym kraju należy więc zachować czujność także i z tego powodu.6

Przed skutkami ataków terrorystycznych warto się także zabezpieczyć na polisie. Część TU umożliwia bowiem zawarcie tzw. klauzuli nieoczekiwanego aktu terroru. Dzięki niej można liczyć np. na pokrycie kosztów hospitalizacji oraz transport medycyny w przypadku zostania ofiarą ataku terrorystycznego. Zakres tego ubezpieczenia jest zależny od danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Na przykład w Generali występuje limit 300 euro na jedną wizytę lekarską oraz hospitalizacji do 2 000 euro.7

Assistance

Ubezpieczenie assistance to gwarancja kompleksowej pomocy w kryzysowych sytuacjach. Dzięki niej można liczyć na całodobowy kontakt telefoniczny z centrum pomocy, wsparcie w przypadku zagubienia dokumentów osobistych, pomoc prawną itp.

W ramach assistance towarzystwo może zapewnić także pomoc tłumacza, która w Hiszpanii może okazać się bardzo ważna. Warto bowiem pamiętać, że w tym kraju porozumiewa się kilkoma odmianami języka hiszpańskiego, a znajomość angielskiego nie jest powszechna.

Z wizytą w winnicy (foto: pixabay)

Klauzula alkoholowa

Picie wina jest mocno ugruntowane w hiszpańską kulturę, a trunki z tego kraju są znane na całym świecie. Dla wielu turystów spożycie wina w Hiszpanii jest więc praktycznie punktem obowiązkowym. Warto o tym pamiętać, gdy zawierasz ubezpieczenie do Hiszpanii. Chcąc być objętym ochroną ubezpieczeniową po spożyciu alkoholu, trzeba bowiem zawrzeć stosowną klauzulę alkoholową. Dostępna jest ona np. w ofercie Allianz.

Klauzula sportów ekstremalnych i podwyższonego ryzyka

Hiszpania to duży kraj, dający możliwości uprawiania różnego rodzaju turystyki. Na półwysep Iberyjski można się przecież wybrać nie tylko po to, aby zwiedzać miasta i opalać się na plaży, ale także i po to, aby uprawiać tzw. sporty podwyższonego ryzyka, sporty ekstremalne, czy też korzystać z narciarskich stoków.

W takich przypadkach koniecznie trzeba zawrzeć klauzulę chroniącą przed zdarzeniami związanymi z uprawianiem sportów podwyższonego ryzyka oraz sportów ekstremalnych. Przykładowo, popularne w Hiszpanii nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu jest uznawane właśnie za sport podwyższonego ryzyka.

Kup ubezpieczenie do Hiszpanii

Przypisy

 1. Polskie Radio Trójka, https://www.polskieradio.pl/9/307/Artykul/863574,Jedziesz-do-Hiszpanii-Bez-ubezpieczenia-nie-ruszaj-sie-z-domu (data dostępu 2018-09-10)
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia, https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/hiszpania (data dostępu 2018-09-11)
 3. Uniqua, https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/moje-zycie/lubie-podroze/jak-przygotowac-sie-na-wakacje-w-Hiszpanii (data dostępu 2018-09-11)
 4. Warta – OWU Travel Plus, https://www.warta.pl/documents/10157/7367934/WARTA%20OWU%20Travel%20Plus_C5562_int.pdf (data dostępu 2018-09-11)
 5. Institute For Economics And Peace Global Terrorism Index 2016, http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf (data dostępu 2018-09-12)
 6. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Hiszpanii,ESP.html (data dostępu 2018-09-12)
 7. Generali – OWU Podróży Zagranicznych, https://www.generali.pl/frontend-static/OWU_Podrozy_zgranicznych_direct.pdf (data dostępu 2018-09-12)